Ngày mai game chính thức mở cửa, pà con tham gia nhé