Thông báo Game Đã chính Thức Open Lúc 17h
- Code Hỗ Trợ Tân Thủ : 300.000 KNB (khi làm even tân thủ đầy đủ)
- Sự kiện đua top quà khủng
- Tổ chức sự kiện nap thẻ khuyến mại 100% để a e đua top .
Cùng nhau đua top ring quà nào các bằng hữu.
- Có map train KNB
- Mỗi ngày đăng nhập được nhận 1000 KNB
-----
Trang chủ: http://kiemrong2.ml/
Trang Fanpage: https://web.facebook.com/Ki%E1%BA%BF...5414567071418/