Link fanpage: https://www.facebook.com/PokeAuto
Phiên bản Auto Pokemon GO v1.0
Ngày ra mắt: 26/7/2016

Chức năng hiện có:
+ Không cần điện thoại chỉ cần có PC.
+ Đăng nhập bằng tài khoản Google hoặc Pokemon Club
+ Fake Location theo ý muốn.
+ Tự động di chuyển
+ Tự động bắt Pokemon
+ Tự động checkin PokeStops
+ Tự động cho Pokemon ăn Berry.
----------23/7----------
Cập nhật chức năng:
+ Phát hiện tự động PokeStop
+ Tự động quay lấy vật phẩm PokeStop
Sửa lỗi:
+ Tốc độ di chuyển cho phép
+ Di chuyển xung quanh
+ Fix GPS
----------24/7----------
Cập nhật các chức năng:
+ Hiển thị thông tin [Năng lượng/Sức tấn công/ Sức phòng thủ] của Pokemon
+ Hiển thị chỉ số tiềm năng của Pokemon
+ Tự động transfer các Pokemon trùng lặp và giữ lại Pokemon có chỉ số CP cao nhất.
+ Tự động thay đổi chế độ chơi khi túi đầy.
+ Hiển thị tỷ lệ bắt thành công và số Pokeball còn lại
+ Tự động loại bỏ vật phẩm
+ Hiển thị vật phẩm lấy được khi quay PokeStops

----------------
Chức năng sắp tới:
+ Tự động chiến GYM
+ Tự động lồng ấp trứng
+ Thêm chế độ ấp trứng

[PokémonGO] Phần mềm Auto Pokemon GO
[PokémonGO] Phần mềm Auto Pokemon GO
[PokémonGO] Phần mềm Auto Pokemon GO
[PokémonGO] Phần mềm Auto Pokemon GO
[PokémonGO] Phần mềm Auto Pokemon GO