hông báo server Webgame Công Thành Xưng Đế chính thức khai mở!!!
Nhận ngay code trị giá 10.000 KNB khi tạo tài khoản
Nhận thêm 20.000 KNB khi làm even
+++++++++++++++++++
Tỉ lệ nạp: 10.000 VND = 10.000 KNB
Nạp đạt 20.000 VND được tặng kèm 10.000 Điểm liên server
----Trang chủ: http://congthanh.ml/