đăng để làm event có gì mọi người thông cảm
sv pride mới mỏ hơn 1 tuần
online đĩnh điểm hơn 200+
fram cũng dễ dàng và pvp khá vui
Server vừa open đầu tháng 7/2016, hiện ban đêm online gần 250+(ban đêm). Anh em tranh thu vao pvp keo mai mot no len do la pvp chua lam nha.
DOWNLOAD:
Web: http://l2hayze.net/?id=news ...
Xem thêm
Hayze
Lineage 2 Hayze Private Server Website
L2HAYZE.NET

Hayze
Lineage 2 Hayze Private Server Website
L2HAYZE.NET