Thông báo server Webgame Công Thành Xưng Đế chính thức khai mở!!!
Nhận ngay code trị giá 10.000 KNB khi tạo tài khoản
Nhận thêm 20.000 KNB khi làm even
+++++++++++++++++++
Tỉ lệ nạp: 10.000 VND = 10.000 KNB
Nạp đạt 20.000 VND được tặng kèm 20.000 Điểm liên server
----
Nạp: http://congthanh.ml/ungho.php
*Nạp xong inbox: https://web.facebook.com/profile.php?id=100009945846920 và đọc 3 số cuối của mã thẻ để mình check và add nhé
____________
Trang chủ: http://congthanh.ml/
@@@@@@