Sever gunny mới ra hôm nay.
Không lc ảo
không webshop.
chuẩn bản zing
http://ouo.io/yL18Gm
xu đi pb có thể kiếm 50k-100k/lần
mới vào lv 40 exp lv 41 nhận trong thư