- Sử dụng ổ cứng eXFlash Storage tốc độ cao (tốc độ đọc 3.9-4.5Gb/s, tốc độ ghi 1.5-2Gb/s)
- Áp dụng công nghệ lưu trữ mới tăng tốc đọc ghi ổ cứng.
- Sử dụng web server Litespeed tăng tốc tải website nhanh hơn gấp 4 lần web server truyền thống.
- Backup dữ liệu hàng ngày lên hệ thống lưu trữ SAN.
- Cài đặt hệ điều hành cloudlinux chống localattack và tấn công DDOS.
30.000/ Tháng
300 MB Dung lượng
Unlimited Băng thông
01 Addon Domain
10 Địa chỉ Email
2 MySQL
Unlimited Tài khoản FTP
Hằng ngày Backup
12 Tháng Thanh toán

Liên hệ: Công ty TNHH Công Nghệ VNSO
Di động: 0169 752 6416
Skype: kd_vnso3