*** [ Sự kiện ALpha Test ] :

Nhận Max Tu Luyện - Sét trọng lâu + Long Văn 9 + Võ Hồn Cấp 5 + Ám Khí + Pét Vip + TK 102 + ngọc 7 khi Test

*** ALpha Test 3h00 Chiều 04/08/2016

*** Chính Thức Open 7h30 Tối 07/08/2016

- Trang chủ: http://thienlongthanbien.com/
- Fanpage : https://www.facebook.com/tlbb.damme
- Đăng kí : http://tk.thienlongthanbien.com/home/
- Download : http://thienlongthanbien.com/download.html

*** [ Sự kiện Open Sever ] :

* Nhận ngay 1 GiftCode gồm : 10 viên CLD + băng phách + võ hồn + Long Văn + CCHTP .
* Free ngọc 5 bán sẵn trên Shop

Thiên Long Thần Biến Phiên Bản 3.52 Chuẩn Cày Cuốc Không Bán Ngọc
Thiên Long Thần Biến Phiên Bản 3.52 Chuẩn Cày Cuốc Không Bán Ngọc
Thiên Long Thần Biến Phiên Bản 3.52 Chuẩn Cày Cuốc Không Bán Ngọc

* Giải thưởng đua top Open :
- tính từ lúc Open đến khi có game thủ đạt lv 109 đầu tiên.
- Top 1 : 500k DMP + Trọng Lâu tùy chọn
- Top 2 : 300k DMP + Trọng Lâu Giới
- Top 3 : 200k DMP + 1 Pet Boss hình dáng Vip tư chất cực khủng
- top 4 -10 : 150k DMP

+ Miễn phí :thần khí 15 42 92, thời trang, thú cưỡi, pet, ngọc cấp 5, bí tịch - yếu quyết, nguyên liệu.....,

+ CCHTP ko bán bắt buộc săn để lên 7 , Ngọc 6 rớt như mưa .

*** HỆ THỐNG DROP CỰC CHẤT SEVER :

- Thúc Hà Cổ Trấn : Nguyện liệu trọng lâu - Ngọc 6 - VB BN - phiếu DMP

- Tam Xuan Huyền Cảnh : Nguyên liệu Trọng lâu - Thần Ma

- Ngân Nga Tuyết Ngân : Sét trân trùng - trứng Pét siêu Vip ( săn cực khổ mới có )

- Tung Sơn Phong Thiên Đài : Thú cưỡi môn phái thuộc tính

- Tân hoàng địa cung 3 : Rơi tân mãng thần phù cấp 7 + huyền hạo ngọc

- Hậu Hoa Viên + QTVL : Vải bông + bí ngân 8 , Chú văn các loại, Ngọc 6, Cao Cấp HTP, Phiếu DMP, Huyền Binh Thạch, CCHTP,

- Ác Tặc : Ngọc 6, Chưởng Cự Yếu Quyết , CCHTP ,Huyền Binh Thạch , phiếu DMP

- Ác Bá : Ngọc 6, Chú văn các loại ,Tụ Linh Thạch , Long văn+1 , công lực đan+ Vải bông + bi ngân 8

- PMP - YTO - TTS :, Ngọc 6, Thần Binh Phù, CCHTP , phiếu DMP ,Chú văn các loại , Long văn+1, Tụ Linh Thạch + huyền binh thạch + vai bông + bi ngân 8

- Tứ Tuyệt Trang : CLD, Ngọc 6, Huyền Binh Thạch, Thần Binh Phù, ma binh phù , Phiếu DMP , Thất Tịch Đích Hoa Biện , Tiên Vũ , Linh Khí Hoa Biện + thanh tâm đan

-Cóc huyền vũ đảo + bos thương sơn + võ đi + thảo nguyên : Võ hồn , CCHTP, chú văn các loại , ngoc 6

- Boss Cổ Mộ 9 : Phiếu DMP, Ngọc 6, CCHTP + vải bông + bí ngân 8

- Boss Kính Hồ : Ngọc 6, Long Văn, Chú Văn, Thần Binh Phù , ma binh phù

- Binh Thánh Kì Trận : long văn + 1 ,chú văn, Võ Hồn , võ hồn dich tương đan , sách kỹ năng võ hồn. Phiếu DMP, CCHTP + vai bông bí ngân 8

- Boss Huyền Hải : Huyền Binh Thạch, Tụ Linh Thạch, Thần Binh Phù, Thất Tịch Đích Hoa Biện , Tiên Vũ , Linh Khí Hoa Biện

- Thuỷ Nguyệt Động : bách bảo nang đồ dạng . bách bảo nang đả tạo đồ , tơ tuyến cấp 3 , nhiễm tễ cấp 3, vải liệu cực phẩm,

- Đại côn Di Hài : môn phái chuyển hoán lệnh. Canh danh thiếp, chuyển tính đan, + ngọc 6 , Thất Tịch Đích Hoa Biện , Tiên Vũ , Linh Khí Hoa Biện.....