Sau gần 2 tháng hoạt động ổn định, lượng người chơi cũng đã giảm đáng kể , và rửa hận chính thức reset data khi sever chỉ còn vài người chơi. Nhiều ý kiến đóng góp của member cũ cũng như member mới muốn tạo không khí mới cho sever nên sever chính thực khai mở lại tạo một tựa game ổn định, tin tưởng cho người chơi.


[CENTER] [SIZE=4] [B][COLOR=Red] ====> OPEN BETA 11H 26/02 ALPHATEST 25/02