Cùng sự kiện " Ám Hắc Trư Tiên 2.5D" - 7 Ngày Nạp Thẻ Tích Luỹ.
Thông tin máy chủ: www.360vietgame.com
Nhận ngay vào tài khoản mới tạo sẽ được mỗi 1 tài khoản đang ký (999999999 KNB khóa) - ( 999999999 Đồng khóa) - (9999999 KNB)
34 Code Like Share Sever M?i wEpCkmjsl3RJxJZZ
33 Code B?o Trì Trang Ch? U3FU6QAkkusBHyrm
32 Code Sever M?i oqk1AtguylcZSYS9
29 S13 G?p Sever yuQscaz5zkQagSxI
28 Code Danh Nhân Uy Vu vk26qYbkxkwTK1Z2
27 Code Quà T?ng SHAREFB9fN8kEenn
11 Code Tân Th? OU3kv49l3hCMr5xF
4 Code Tri Ân Game Th? rs5XtquWVHwj58x6

Open Tru Tiên VN Chính thức mở Bùng Nổ Phiên Bản FREE Miễn phí 2016

thức update nhẹ phiên bản mini tháng 7 bao gồm nội dung:
- Tăng lực chiến khi nâng cấp Bát Quái và Bát Quái Thạch
- Thêm 16 set trang bị cho 4 phái gồm 256 món.
- Thêm Huyền thiết và Đá thăng cấp CẤP 6 7 8 và tích hợp trong Lò Luyện.
- Thay đổi thuộc tính Dame của Pháp bảo.
pháp tôn nó mạnh sẵn rồi nên mún có skill chuyển chức thì phải tự ghép hoặc săn
Chú ý: Vừa update tăng thuộc tính của Bát quái thạch và Pháp bảo, ai đã nâng cấp Bát quái thạch hoặc Pháp bảo cao thì lực chiến tăng lên! Ai chưa nâng bát quái thạch thì lực chiến không tăng. Lực chiến tăng nhiều ít do Bát quái thạch
HỆ THỐNG THÚ CƯỚI ĐA DẠNG
Một số hình ảnh về game

Open Tru Tiên VN Chính thức mở Bùng Nổ Phiên Bản FREE Miễn phí 2016
Open Tru Tiên VN Chính thức mở Bùng Nổ Phiên Bản FREE Miễn phí 2016