BQT chúng tôi xin thông báo!!!
Chính thức open S2
Thời Gian từ 8h ngày 14/8 đến 8h ngày 21/8
⚠TrangChủ: : http://nhiepphong.xyz/home/
⚠ 2 CODE GIÁ TRỊ : PHONGVANFREE và FREEALL2016
(HOT) ĐẶC BIỆT ĐĂNG NHẬP ĐỦ 7 NGÀY SẼ NHẬN NGAY SÉT ĐỒ 4444 LEVEL CỰC MẠNH
Tỉ lệ nạp thẻ như sau :
10k = 5.000.000 KNB
❎TOP LỰC CHIẾN:
➡ Top 1: ĐỆ NHẤT LỰC CHIẾN KIẾM + Long văn 60 x10
➡ Top 2: ĐỆ NHỊ LỰC CHIẾN KIẾM + Long văn 60 x9
➡ Top 3: ĐỆ TAM LỰC CHIẾN KIẾM + Long văn 60 x8
➡ Top 4 : Long văn 60 x7
➡ Top 5 đến 10: Long văn 60 x5
❎ TOP CẤP ĐỘ
➡ Top 1: LONG VĂN 60 X 5
➡ Top 2: LONG VĂN 60 X 4
➡ Top 3: LONG VĂN 60 X 3
➡ Top 4 : LONG VĂN 60 X 2
➡Top 5 đến 10: LONG VĂN 60 X 1
❎ TOP THÚ CƯỠI
➡ Top 1: LONG VĂN 60 X 5
➡ Top 2: LONG VĂN 60 X 4
➡ Top 3: LONG VĂN 60 X 3
➡ Top 4 : LONG VĂN 60 X 2
➡Top 5 đến 10: LONG VĂN 60 X 1
❎ TOP THIÊN KIẾP
➡ Top 1: LONG VĂN 60 X 5
➡ Top 2: LONG VĂN 60 X 4
➡ Top 3: LONG VĂN 60 X 3
➡ Top 4 : LONG VĂN 60 X 2
➡Top 5 đến 10: LONG VĂN 60 X 1
❎ TOP CHIẾN GIÁP
➡ Top 1: LONG VĂN 60 X 5
➡ Top 2: LONG VĂN 60 X 4
➡ Top 3: LONG VĂN 60 X 3
➡ Top 4 : LONG VĂN 60 X 2
➡Top 5 đến 10: LONG VĂN 60 X 1
❎ TOP KỲ LÂN
➡ Top 1: LONG VĂN 60 X 5
➡ Top 2: LONG VĂN 60 X 4
➡ Top 3: LONG VĂN 60 X 3
➡ Top 4 : LONG VĂN 60 X 2
➡Top 5 đến 10: LONG VĂN 60 X 1
❎ TOP THIÊN TÔI
➡ Top 1: LONG VĂN 60 X 5
➡ Top 2: LONG VĂN 60 X 4
➡ Top 3: LONG VĂN 60 X 3
➡ Top 4 : LONG VĂN 60 X 2
➡Top 5 đến 10: LONG VĂN 60 X 1
➡ Top 1: LONG VĂN 60 X 5
➡ Top 2: LONG VĂN 60 X 4
➡ Top 3: LONG VĂN 60 X 3
➡ Top 4 : LONG VĂN 60 X 2
➡Top 5 đến 10: LONG VĂN 60 X 1
➡➡QUÀ ỦNG HỘ DUY TRÌ SEVER NHƯ SAU:
Khuyến mại giành cho thẻ điện thoại:
100k = 2 MÓN ĐỒ 8888 CẤP ĐỘ 10
200k = 2 MÓN ĐỒ 8888 CẤP ĐỘ 10
300k = 2 MÓN ĐỒ 8888 CẤP ĐỘ 10
400k = 2 MÓN ĐỒ 8888 CẤP ĐỘ 10
500k = 1 SÉT ĐỦ BỘ 8888 CẤP ĐỘ 20
➡ Khuyến mại giành cho thẻ GATE
100k = 2 MÓN ĐỒ 8888 CẤP ĐỘ 10 + LONG VĂN 60 X1
200k = 2 MÓN ĐỒ 8888 CẤP ĐỘ 10 + LONG VĂN 60 X2
300k = 2 MÓN ĐỒ 8888 CẤP ĐỘ 10 + LONG VĂN 60 X3
400k = 2 MÓN ĐỒ 8888 CẤP ĐỘ 10 + LONG VĂN 60 X4
500k = 1 SÉT ĐỦ BỘ 8888 CẤP ĐỘ 20 + LONG VĂN 60 X 5
➡➡➡ YÊU CẦU ĐỂ NHẬN THƯỞNG:
➡ Tránh tình trạng sai sót của BQT, nên tài khoản nào nạp thì cmt nội dung sau để đạt được quyền lợi cho mình:
➡ Tên tài khoản:
➡ Mệnh giá nạp:
➡ Thời gian nạp:
➡ Sever; Wed đang chơi:
➡Quà nhận được:
Các bạn làm đúng thủ tục trên sẽ nhận được ưu đãi từ BQT
⛔ CHÚ Ý : QUÀ THƯỞNG TOP SẼ ĐƯỢC CHUYỂN THẲNG VÀO GAME TỪ 8H>22H CÙNG NGẦY.
CÙNG LIKE PAGE CHIA SẼ NẾU THẤY GAME HAY TẠI :
https://www.facebook.com/Phong-V%C3%...%BA%B7ng-9…/
===========================================