Trang chủ: http://sropokemon.net/
Diễn đàn: http://sropokemon.net/
Tải game: http://sropokemon.net/Home/Download


Thông Tin Chung

Alphatest: 13h-14/8/2016
Open chính thức: 13h 20/8/2016

THÔNG TIN SERVER

- Max Level : 70
- Skill : 70
- Map : 70
- Exp/Sp Rate: 20x
- Party Exp/SP : 20x
- Drop Item : Item thuong va SOS cac map 70
- Gold drop : 5x
- Skill Max : 70
- Rate Alchemy : Ramdom

HỖ TRỢ ALPHATEST

- Max Lv 70
- Full 999999999 Silk
- Full 999b Gold


HỖ TRỢ OPEN CHÍNH THỨC

- Sét thuong cấp 1
- Pet 03 Ngày
- 500 Bình HP/MP
- 50 DCN
- 10m SP
- 5k Gold

ĐẶC ĐIỂM CỦA SERVER

- Hệ Thống Chống D.dos Tốt Nhất Hiện Nay
- Hệ Thống Trade/Thief Đã Được Điều Chỉnh Hoàn Toàn Phù Hợp Với Sro PoKeMon
- Với Sự Hỗ Trợ Viên Và BQL Game 12/24 Hàng Ngày Hỗ Trợ TeamViewer Và Mbot Cho Menber
- Là 1 Sro Cày Cuốc Phù Hợp Với Menber Tâm Huyết & Sever Không Sun Item Như Sro V.D.C
- Đặc Biết Sro Có Hệ Thống Event Thứ 2 Thứ 4 Và Thứ 6 Hàng Tuần = Silk Để AE Càng Thêm Tâm Huyết
- Hệ Thống CTC Hàng Tuần & Mong AE Về Với Mái Nhà Sro PoKeMon Của Chúng Tôi

Chúc ACE Đến Với Mai Nhà PoKemon Online Vui Vẻ <3
Thân !!!