Server PVP PhanTom VN .

Server Max 120 Skills 120 , Tạo Acc PVP Mix Đồ , Săn Boss Để Kiem Xu Mua Đồ VIP , Server Mang Tính Chất Giải Trí Không Nạp Thẻ .

WEB : http://srogiaitri.ddns.net/