Hiện server mở được vài ngày rồi. Mình cũng mới biết mới chơi. Thấy server hơi vắng mà chơi ổn, lên lẹ, hơn nữa không phải server kiểu kinh doanh.

Server có nạp thẻ. Nhưng không mấy ai nạp hết, mình cũng không nạp, mà mình không cày lắm, chơi tầm tầm vừa vừa, nên thời gian rảnh rất nhiều, mà đồ lên cũng lẹ nữa.

Trang chủ tại đây: http://kiemthe. zapto.org/

Thông tin tóm tắt về server ad đã đăng lên trang chủ rồi, cũng là hướng dẫn những người mới chơi như mình và các bạn. Game cũng dễ làm quen thôi.

Các bạn vào game có thể vào bang và hảo hữu với mình. Tên nhân vật mình là: alotoithi . Hoặc các bạn lập bang lập tộc mới để có thêm bang tranh đoạt lãnh thổ, pk cho vui.
Thân gửi các bạn. Chúc các bạn chơi game vui vẻ và giữ gìn sức khỏe.