NEW SERVER PVP Map 120 Skill 120 23/8

Server PVP PhanTom AF .

Server Max 120 Skills 120 , Tạo Acc PVP , Server Mang Tính Chất Giải Trí Không Nạp Thẻ .

WEB : http://sro.ddns.net/