Mu địa nguc alphatest 1 tháng 3 - open 5-3 2014 full season 6.9 plus
DIANGUCMU.COM
http://diangucmu.com

Máy chủ đầu tiên sắp ra mắt

Máy Chủ :Tử Thần

Season 6.9 Plus

Alphatest: 1-3-2014

Open Beta: 5-3-2014

LỊCH TRÌNH RA MẮT MÁY CHỦ TỬ THẦN
ĐỊA NGỤC MU (MU ĐỊA NGỤC 6.9 PLUS)
Season 6.9+ UniqueChơi Thử Từ Ngày 1.1.2014 tới 11H59' ngày 1.3
Anpha Test vào 12h00' Ngày 01.03.2014
Openbeta vào 00h00' Ngày 05.03.2014

Website: http://diangucmu.com
Forum: http://forum.diangucmu.com
Trang Chủ: http://home.diangucmu.com
Trang Quản Lý Nhân Vật: http://id.diangucmu.com

Link tải game: http://home.diangucmu.com/Download.php

Ngày 25/02/2014 : Bắt đầu cho tải game phiên bản 6.9+
Ngày 25/02/2014 : Bắt đầu cho đăng kí giai đoạn Alpha test
Ngày 25/02/2014 : Bắt đầu chiến dịch quảng cáo với các sự kiện: Chung tay quảng cáo, Treo Avatar - Status,...
Ngày 01/03/2014 : CHÍNH THỨC MỞ SEVER ĐUA TOP ALPHA TEST VÀO LÚC 12h00' (01.03)
Ngày 04/03/2014 : Kết thúc Alpha test vào lúc 12h00' AM và trao giải, chuẩn bị giai đoạn chính thức Open Đua Top

12h00 Ngày 01/03/2014 : CHÍNH THỨC OPEN ĐUA TOP

MÁY CHỦ TỬ THẦN