SroThienThu ( Alphatest 13h/22/8/2016)
❥Trang chủ:http://srothienthu.net/
❥Forum : http://forum.srothienthu.net/
Open Đua Tốp Nhận Tiền Mặt
Sự Kiện Đua Tốp Nhận Tiền Mặt SV Thiên Thu

CN 28/8/2016 BQT quyết định open sever Thiên Thu nhằm tạo sự hưng phấn cho ae vui chơi cày cuốc thể hiện kinh nghiệm bản thân BQT quyết định tổ chức cuộc thi Đua Tốp

Thể lệ cuộc thi: Chia ra làm 2 phái Eu và Asi đua riêng biệt

Nội Quy: Eu không đc vô PT AS và AS không được vô Pt Eu nếu ai vi phạm sẽ loại khỏi cuộc thi,

Giải Thưởng:
Top 1 100k VND thẻ tự chọn + 1k silk 1 vk + 8 chỉ số 80% + 1 nasrun 20%+8
Top 2 80k VND thẻ tự chọn + 800 silk 1 vk + 5 chỉ số 80% + 1 nasrun 20% +5
Top 3 50k VND thẻ tự chọn + 1k silk 1 vk + 8 chỉ số 80% + 1 nasrun 20% +0
Top 4>10 mỗi giải 500 silk
Sự Kiện Đua Tốp Nhận Tiền Mặt SV Thiên Thu
Sự Kiện Đua Tốp Nhận Tiền Mặt SV Thiên Thu
Sự Kiện Đua Tốp Nhận Tiền Mặt SV Thiên Thu
Sự Kiện Đua Tốp Nhận Tiền Mặt SV Thiên Thu
Sự Kiện Đua Tốp Nhận Tiền Mặt SV Thiên Thu
Sự Kiện Đua Tốp Nhận Tiền Mặt SV Thiên Thu