Các nhân sĩ võ lâm thân mến!

Nhằm tạo điều kiện để các đại hiệp có thể tranh tài cùng anh hùng tứ phương, cũng như có thể giúp cho các bằng hữu có được một sân chơi lành mạnh. Vào 08h ngày 27/08/2016, Ban Điều Hành Tru Tiên quyết định khai mở máy chủ mới – Tru Tiên 55 cùng với chuỗi sự kiện cực kì hấp dẫn.


Trang chủ: http://trutien.net

Hy vọng việc mở thêm máy chủ mới sẽ tạo ra vùng đất mới cho quý đại hiệp trải nghiệm. Chúc quý bằng hữu có những phúc giây tuyệt vời nhất khi tham gia


KHAI MỞ MÁY CHỦ S55 - 08h 27/08/2016
(TỈ LỆ NẠP THẺ 10.000đ = 10.000 KNB)

Ám Hắc Tru Tiên - Open 2 năm rồi - Ổn định - Lâu dài - Open 08h 27/08
Ám Hắc Tru Tiên - Open 2 năm rồi - Ổn định - Lâu dài - Open 08h 27/08HỆ THỐNG TỌA KỴ MỚI


Ám Hắc Tru Tiên - Open 2 năm rồi - Ổn định - Lâu dài - Open 08h 27/08
Ám Hắc Tru Tiên - Open 2 năm rồi - Ổn định - Lâu dài - Open 08h 27/08
Ám Hắc Tru Tiên - Open 2 năm rồi - Ổn định - Lâu dài - Open 08h 27/08
Ám Hắc Tru Tiên - Open 2 năm rồi - Ổn định - Lâu dài - Open 08h 27/08
Ám Hắc Tru Tiên - Open 2 năm rồi - Ổn định - Lâu dài - Open 08h 27/08
Ám Hắc Tru Tiên - Open 2 năm rồi - Ổn định - Lâu dài - Open 08h 27/08
Ám Hắc Tru Tiên - Open 2 năm rồi - Ổn định - Lâu dài - Open 08h 27/08
Ám Hắc Tru Tiên - Open 2 năm rồi - Ổn định - Lâu dài - Open 08h 27/08

Ám Hắc Tru Tiên - Open 2 năm rồi - Ổn định - Lâu dài - Open 08h 27/08
Ám Hắc Tru Tiên - Open 2 năm rồi - Ổn định - Lâu dài - Open 08h 27/08
Ám Hắc Tru Tiên - Open 2 năm rồi - Ổn định - Lâu dài - Open 08h 27/08

Ám Hắc Tru Tiên - Open 2 năm rồi - Ổn định - Lâu dài - Open 08h 27/08
Ám Hắc Tru Tiên - Open 2 năm rồi - Ổn định - Lâu dài - Open 08h 27/08
Ám Hắc Tru Tiên - Open 2 năm rồi - Ổn định - Lâu dài - Open 08h 27/08
Ám Hắc Tru Tiên - Open 2 năm rồi - Ổn định - Lâu dài - Open 08h 27/08


Các bằng hữu ngoài ra hãy lưu ý

+ Bí kíp tân thủ (cần đọc)
+ Bí kíp tăng lực chiến.
Trang chủ: http://trutien.net
Group (thảo luận, kết giao bằng hữu): http://www.facebook.com/trutiennet/
Chúc các bằng hữu thuận lợi hành hiệp,