SROVIET.TOP | Máy Chủ Việt Nam | Map 120 | Item D13| Open:13H/28/08/2016
SRO VIỆT NAM CỤM MÁY CHỦ LÂU DÀI ỔN ĐỊNH BẬC NHẤT SRO PRIVATE

Thời gian Alpha Test : 25/08/2016
Thời gian Open Beta : 13H/28/08/2016

Trang chủ:http: http://sroviet.top/
Diễn đàn: http: http://forum.sroviet.top/

Thông tin máy chủ: VIỆT NAM

- Max level 120
- NEW SKILL 120 HOT
- Item D13 FULL

- Exp: 700x
- Drop Gold: 10x
- Rate Drop: 30x
- Rate Job x30
- Hệ thống cướp cờ đấu trường danh vọng
- Hệ thống CTC tối chủ nhật hàng tuần
- Hệ thống Job Bảo Tiêu - Đạo Tặc có tiền lương hàng ngày
- Hệ thống Phó bản Lãng Quên săn Item hiếm
- Thời gian Uot Guild/ Job: 1 ngày

- Gold có giá trị 100% không lạm phát


Hỗ trợ tân thủ:

- PET nhặt đồ 30 ngày
- HP/MP Đặc biệt 1000b
- 50 DCN
- 100.000 Gold
- Full SP
- 10 bình chân chạy 100%
- 10.000 bó tên F10
- Full 3 thùng đồ nhân vật
- Hỗ trợ FULL SUN D11 +15 (Max blue và chỉ số) mặc được từ lv1
- Và 1 số hỗ trợ Item khác.


Đội ngũ BQT - Admin Online thường xuyên
Hỗ trợ chu đáo, nhiệt tình