KIẾM THẾ GATE 1102 – Cày Cuốc Theo Cách Của Bạn
KHAI MỞ [S5 – Dương Châu]
******OPEN: 11h00 - 03/09/2016******


Vun vút mũi tên xạ bạch điêu
Giáng long vô địch mười tám chiêu
So tài Ngũ Bá, người nể phục
Bước cùng Dung Nhi, đời phiêu diêu


[Kiếm Hiệp] Khai Mở S5-Dương Châu 11h00 Ngày 3/9/2016

Trang chủ: http://kiemhiep.gate1102.com
Đăng ký: http://kiemhiep.gate1102.com/register.html
Download: http://kiemhiep.gate1102.com/tin-tuc...kiem-hiep.html
Diễn đàn:http://kiemhiep.gate1102.com/diendan/index.php
Fanpage: https://www.facebook.com/KiemHiep1102
Hotline:0964.961.058 (Chỉ tiếp nhận SMS)

HỖ TRỢ TÂN THỦ

Nhận ngay phi phong Đại Thánh vĩnh viễn

- Quà tặng khởi động

[Kiếm Hiệp] Khai Mở S5-Dương Châu 11h00 Ngày 3/9/2016

- Giftcode tân thủ: KH2016PB2

[Kiếm Hiệp] Khai Mở S5-Dương Châu 11h00 Ngày 3/9/2016

- Giftcode diễn đàn:

[Kiếm Hiệp] Khai Mở S5-Dương Châu 11h00 Ngày 3/9/2016

MỘT SỐ TÍNH NĂNG NỔI BẬT

1. Hoạt Động Kiếm Đồng Cơ Bản:

[Kiếm Hiệp] Khai Mở S5-Dương Châu 11h00 Ngày 3/9/2016

2. Hệ Thống Huy Chương:

[Kiếm Hiệp] Khai Mở S5-Dương Châu 11h00 Ngày 3/9/2016 [Kiếm Hiệp] Khai Mở S5-Dương Châu 11h00 Ngày 3/9/2016

3. Hệ Thống Kinh Mạch – Linh Vật – Thiên Phú:

[Kiếm Hiệp] Khai Mở S5-Dương Châu 11h00 Ngày 3/9/2016 [Kiếm Hiệp] Khai Mở S5-Dương Châu 11h00 Ngày 3/9/2016

4. Hệ Thống Vũ Khí:

[Kiếm Hiệp] Khai Mở S5-Dương Châu 11h00 Ngày 3/9/2016

5. Hệ Thống Giáo Bang:

Chia làm 2 trường phái:

- Công tuyệt đối: Huyết Nguyệt
- Thủ tuyệt đối: Thiên Tuyệt

[Kiếm Hiệp] Khai Mở S5-Dương Châu 11h00 Ngày 3/9/2016


MỘT MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA KIẾM HIỆP GATE 1102

[Kiếm Hiệp] Khai Mở S5-Dương Châu 11h00 Ngày 3/9/2016 [Kiếm Hiệp] Khai Mở S5-Dương Châu 11h00 Ngày 3/9/2016 [Kiếm Hiệp] Khai Mở S5-Dương Châu 11h00 Ngày 3/9/2016

Chung tay xây dựng Cộng Đồng Kiếm Hiệp vững mạnh, gắn tình đoàn kết giao lưu học hỏi. Phát huy toàn bộ thế mạnh của bản thân, chinh phục mọi thử thách từ võ lâm giang hồ Kiếm Hiệp.


BQT Kính Báo!