Máy Chủ Sro Thiên Bình Map 70 Huyền Thoại Trở Lại Kí Ức

Trang Chủ: http://srothienbinh.net/
Home Dowload: http://srothienbinh.net/Home/Download


->Thông Tin Chung<-
✈ Alphatest:Không Test
✈ Open chính thức: 1H Trưa 30/8/2016

✈THÔNG TIN SERVER

✈ Max UP : 70
✈ Max Skill : 70
✈ Exp/Sp Rate: 4x
✈ Drop Item : Item Thường Hợp Lý Với Sro
✈ Gold drop : 2.5x
✈ Rate Alchemy : Ramdom

►Hỗ Trợ Đua Tốp

✈ Sét thuong cấp 1 +5 Full SM+TT
✈ Pet 03 Ngày
✈ 500 Bình HP/MP
✈ 50 DCN
✈ 100k SP
✈ 5k Gold

►ĐẶC ĐIỂM CỦA SERVER

► Đội ngũ BQT - Admin - GM
✈ Online Thường Xuyên Tại Forum Of Gourp Sro Thiên Bình.
✈ Đăc Biệt Sro Tự Train Tìm Item Sro Không Bug Item & Không Ghost Trong Game
✈ Có Event CTC Hàng Tuần Trong Thời Gian Đua Tốp Để Nhận Silk Thêm Phàn Kích Thích Cho AE Sro Thiên Bình.
✈ Với Sự Hỗ Trợ Nhiệt Tình 24/12 Hứa Hẹn 1 Sân Chơi Lành Mạnh Không Bug Item Của Mái Nhà Sro Thiên Bình .

Chúc các bạn vui vẻ khi tham Server <3
Thân !!!