Nhiều chủ sở hữu công ty tư nhân hiện nay đều muốn bành trướng, mở rộng kinh doanh, kiếm thêm lãi bằng cách tham gia vào việc góp vốn vào các loại hình công ty khác như công ty TNHH, cơ sở kinh doanh cổ phần… đồng thời khi làm thủ tục đăng ký kinh doanh thì bị từ chối. Tại sao lại như vậy, Lạc Việt xin được bày tỏ với các bạn về vấn đề này.

Có hai ý kiến trái ngược nhau:

Thứ nhất: công ty tư nhân được đầu tư.

Cơ sở pháp lý cho ý kiến này là khoản 3, Điều 13 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 Luật cơ sở kinh doanh 2005. Theo đó, ngoại trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này thì mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền mua cổ phần của công ty cổ phần, đầu tư vào công ty TNHH, đầu tư tham gia cơ sở kinh doanh hợp danh.

Không được mua cổ phần hoặc là đầu tư trong trường hợp:

Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước góp vốn tham gia cơ sở kinh doanh để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
Các đối tượng không được đầu tư tham gia doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.
doanh nghiệp tư nhân là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản riêng, có trụ sở giao dịch tương đối, được đăng ký kinh doanh theo quy định và cũng không thuộc đối tượng bị cấm đầu tư vào các doanh nghiệp khác. Vậy theo như tìm hiểu trên thì việc công ty tư nhân vào đầu tư là việc làm không trái quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm:Thuê giám đốc như nào cho đúng luật ?

Thứ hai: doanh nghiệp tư nhân không được tham gia đầu tư.

doanh nghiệp tư nhân là một cá nhân làm chủ sở hữu đồng thời tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của cơ sở kinh doanh. Theo quy định thì mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một cơ sở kinh doanh tư nhân đồng thời khi làm chủ công ty tư nhân thì không được cùng lúc làm chủ hộ kinh doanh, thành viên cơ sở kinh doanh hợp danh.

Điều 183 luật cơ sở kinh doanh 2014 có quy định: cơ sở kinh doanh tư nhân không được quyền đầu tư thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc là công ty cổ phần.

Do đó thì công ty tư nhân không được quyền góp vốn hoặc là mua cổ phần để thành lập công ty hoặc không phụ thuộc vào quan điểm của cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở ( thường là cơ sở kinh doanh tư nhân không được vào góp vốn ).

công ty Lạc Việt chuyên sáng lập công ty; kế toán trọn gói; dịch vụ giải thể công ty trọn gói đưa ra những điều cần biết về người đại diện pháp luật cho cơ sở kinh doanh.

Hi vọng bài soạn trên đem lại thông tin hữu ích cho bạn đọc !!!