World Of GunZ VN - NƠI HUYỀN THOẠI BẮT ĐẦU
WORLD OF GUNZ VN - NƠI HUYỀN THOẠI BẮT ĐẦU
FREE


Thông tin SEVER :

Exp RATE :
Mặc định
Bounty (Tiền dùng mua đồ trong game) : Mặc định
Fanpage :
https://www.facebook.com/WoGunZVN
Trang chủ : http://gunz.wogvn.com/wog/
Diễn đàn :
http://forums.wogvn.com/
Tải game : http://gunz.wogvn.com/wog/index.php?act=download
Sức chứa : 0/150 (ONLINE 24h/24h)Custom Map + Vật phẩm đẹp mắt

Anti lead
Anti Hack
Anti Local
Supporter : hotro_wogvn@yahoo.com.vn

Chế độ GAME
Chế độ QUEST GAME (nhiệm vụ)

TRAILER: