Trang chủ: http://badaochivuong.org

HỖ TRỢ TÂN THỦ

- Lên cấp 45
- Bộ đồ [Sử thi] thi cấp 40
- Vũ khí tân thủ VIP
- Tọa kỵ luyện thú đan x999
- Lên cấp 70 nhận 200.000 KNB tại túi tân thủ cấp 60
- Ngoại trang Huyết Chiến
- Pet Hàng Long
- Chân khí đan x999
- Cường hóa tinh x999
- 5.999.999 Đồng

NẠP CARD NHẬN ĐỒ
- Nạp card 100.000đ nhận ngay 5 Ngọc khảm xích tử
- Nạp card 200.000đ nhận ngay 10 ngọc khảm xích tử + 25 Thần chú
- Nạp card 500.000đ nhận ngay set Vô Lượng 80 + 30 ngọc xích tử
SỰ KIỆN ĐUA TOP
- TOP 5 Level nhận 5.000.000 KNB
- TOP 5 Lực Chiến nhận 5.000.000KNB + Chí tôn lệnh
- TOP 5 Kỵ chiến nhận 3.000.000KNB
- TOP 5 Thú cưỡi nhận 3.000.000KNB
- TOP 5 Lôi Đài tỷ võ nhận 2.000.000 KNB
- TOP 5 Lăng tự nhận 2.000.000KNB
- TOP 5 Nạp thẻ nhận 10.000.000KNB + 1 bộ Vô lượng 80 + Full set ngọc khảm Xích tử
- Công bố kết quả vào ngày 02/09/2014

Trang chủ: http://badaochivuong.org