Việc làm lái xe taxi
Địa điểm: Hà Nội.
Mô tả công việc: lái xe taxi đưa đón khách theo yêu cầu.
Thu nhập: kinh doanh chia theo đồng hồ, tính theo năng suất.
Phòng tuyển dụng: O971-283-951


Chi tiết tham khảo thêm:

Giới thiệu: http://taxigrouptuyenlaixe.com/gioi-thieu

Taxi thương quyền: http://taxigrouptuyenlaixe.com/taxi-thuong-quyen

Giá cước: http://taxigrouptuyenlaixe.com/bang-gia-cuoc

Sảnh đỗ: http://taxigrouptuyenlaixe.com/sanh-do

Điểm giao xe: http://taxigrouptuyenlaixe.com/diem-giao-xe

Đăng ký lái xe: http://taxigrouptuyenlaixe.com/dang-ky-lai-xe

Tuyển dụng: http://taxigrouptuyenlaixe.com/tuyen-lai-xe-taxi

Liên hệ: http://taxigrouptuyenlaixe.com/lien-he