SRO VIỆT CỤM MÁY CHỦ HUYỀN THOẠI ỔN ĐỊNH

Thời gian Alpha Test : 10/09/2016
Thời gian Open Beta : 13H/13/09/2016

Trang chủ:http: http://sroviet.top/
Diễn đàn: http: http://forum.sroviet.top/
Link Tải Game : http://share.vnn.vn/tai-file-20295699

Gruop Nhóm fb : https://www.facebook.com/groups/1110559689009055/

Thông tin máy chủ: HUYỀN THOẠI

- Max level 120
- NEW SKILL 120 HOT
- Item D13 FULL
- Exp: 700x ( Đua top 200x )
- Drop Gold: 10x
- Rate Drop: 30x
-Rate Job x30

❥Tỉ Lệ Đập Đồ : 1-4:100%.....4-5:70%....5-6:60%....6-7:40%...7-9:30%...9-10:20%....Trên 10 RanDom

★ Tỷ lệ đập Nasun: ★ 1 -> 4 90%.......4 -> 8 50%....8 -> 10 5%

-
- Hệ thống cướp cờ đấu trường danh vọng
- Hệ thống CTC tối Thứ 7 hàng tuần
- Hệ thống Job Bảo Tiêu - Đạo Tặc có tiền lương hàng ngày
- Hệ thống Phó bản Lãng Quên săn Item hiếm
- Thời gian Uot Guild/ Job: 1 s

- Gold có giá trị 100% không lạm phát


Hỗ trợ tân thủ:

- PET nhặt đồ 30 ngày
- HP/MP Đặc biệt 1000b
- 50 DCN
- 100.000 Gold
- Full SP
- 10 bình chân chạy 100%
- 10.000 bó tên F10
- Full 3 thùng đồ nhân vật
- Hỗ trợ FULL SUN D11 +15 (Max blue và chỉ số) mặc được từ lv1
- Và 1 số hỗ trợ Item khác.


Đội ngũ BQT - Admin Online thường xuyên
Hỗ trợ chu đáo, nhiệt tình