Kiếm Thế Private CuuKiem.Net - Tuyệt phẩm Kiếm Thế 2014 Cày cuốc chính tông, Siêu bos

Trang Chủ : http://cuukiem.net
Diễn đàn : http://diendan.cuukiem.net
Đăng ký: http://taikhoan.cuukiem.net

----------o0o----------


Kiếm Thế Private CuuKiem.Net - Tuyệt phẩm Kiếm Thế 2014 Cày cuốc chính tông, Siêu bosTHÔNG TIN SEVER



 • EXP: 30.000
 • Tinh Lực/Hoạt Lực: 30 Bình/Ngày (Trung và Tiểu) - Đại KHÔNG GIỚI HẠN
 • Tu Luyện Đơn: 50 Bình/Ngày
 • Trứng Du Long: 2 Trứng/Ngày (Sử dụng nhận 500.000.000 , 1.000.000.000 hoặc 1.500.000.000 EXP
 • Bạch Hổ Đường: 2 lần/Ngày (Lệnh Bài Bạch Hổ Đường đổi Đồng Thường)
 • Tiêu Dao Cốc: 4 lần/Ngày (Nguyên Liệu Tiêu Dao Cốc đổi Đồng Thường)
 • Tần Lăng: 2 giờ/Ngày (Nguyên liệu Tần Lăng đổi Đồng Thường)



Kiếm Thế Private CuuKiem.Net - Tuyệt phẩm Kiếm Thế 2014 Cày cuốc chính tông, Siêu bos




Kiếm Thế Private CuuKiem.Net - Tuyệt phẩm Kiếm Thế 2014 Cày cuốc chính tông, Siêu bos CÀY CUỐC CHÍNH TÔNG - HOẠT ĐỘNG LÀ CÓ ĐỒNG



 • Túi Phúc Hoàng Kim: 10 Túi Phúc Đầu Tiên trong ngày 500 Đồng/1
 • Bạch Hổ Đường: 5000 Đồng/1 ải
 • Tiêu Dao Cốc: 2000 Đồng/1 ải
 • Tống Kim: 3 vạn Đồng/1 lần
 • Tần Thủy Hoàng: 200 vạn Đồng/1 giết
 • Hỏa Kỳ Lân: 200 vạn Đồng/1 giết
 • Nguyên liệu Tiêu Dao Cốc, Tần Lăng đổi Đồng Thường
 • Lệnh bài Bạch Hổ Đường, Thi Đấu Môn Phái đổi Đồng Thường
 • Tân Nhân Vương Thi Đấu Môn Phái nhận Đồng Thường





Kiếm Thế Private CuuKiem.Net - Tuyệt phẩm Kiếm Thế 2014 Cày cuốc chính tông, Siêu bos SỰ KIỆN MỚI LẠ - TÍNH NĂNG ĐỘC ĐÁO






Kiếm Thế Private CuuKiem.Net - Tuyệt phẩm Kiếm Thế 2014 Cày cuốc chính tông, Siêu bos SIÊU BOSS MỚI - LỤC CHỈ CẦM MA
Kiếm Thế Private CuuKiem.Net - Tuyệt phẩm Kiếm Thế 2014 Cày cuốc chính tông, Siêu bos



Kiếm Thế Private CuuKiem.Net - Tuyệt phẩm Kiếm Thế 2014 Cày cuốc chính tông, Siêu bosHỖ TRỢ TÂN THỦ



 • Thăng Cấp 120
 • 3000 Vạn Đồng Khóa
 • 2 Ức Bạc Khóa
 • 1 Rương Mật Tịch (Cao)
 • 1 Bảo Rương Chiến Mã (Tân Thủ) (Tùy chọn 1 loại Chiến Mã)
 • 200 Đá Thăng Cấp
 • 1000 Tiền Du Long
 • 200 Hoà Thị Bích (Khoá)
 • 3 Túi 20 ô (Khoá)
 • Full set 4% + 16
 • 1 Bộ Vật Phẩm Tiêu Dao Cốc , Tranh Đoạt Lãnh Thổ và 800 NHHT (để làm Nhiệm Vụ Kỹ Năng 110)
 • 5 Tiên Thảo Lộ
 • 2 Bộ Ngoại Trang (Cấp 2)



Kiếm Thế Private CuuKiem.Net - Tuyệt phẩm Kiếm Thế 2014 Cày cuốc chính tông, Siêu bos




Kiếm Thế Private CuuKiem.Net - Tuyệt phẩm Kiếm Thế 2014 Cày cuốc chính tông, Siêu bosPHẦN THƯỞNG THĂNG CẤP

Kiếm Thế Private CuuKiem.Net - Tuyệt phẩm Kiếm Thế 2014 Cày cuốc chính tông, Siêu bos NPC Liên Quan: Bạch Di - Hỗ Trợ Tân Thủ
Kiếm Thế Private CuuKiem.Net - Tuyệt phẩm Kiếm Thế 2014 Cày cuốc chính tông, Siêu bos Vị Trí: xxx/xxx Phượng Tường Phủ
Kiếm Thế Private CuuKiem.Net - Tuyệt phẩm Kiếm Thế 2014 Cày cuốc chính tông, Siêu bos Phần Thưởng Thăng Cấp bao gồm:




 • Đạt Cấp Độ 130: Nhận 50 Hoà Thị Bích (Khoá) + 10 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
 • Đạt Cấp Độ 140: Nhận 50 Hoà Thị Bích (Khoá) + 10 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
 • Đạt Cấp Độ 150: Nhận 70 Hoà Thị Bích (Khoá) + 10 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
 • Đạt Cấp Độ 160: Nhận 70 Hoà Thị Bích (Khoá) + 15 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
 • Đạt Cấp Độ 170: Nhận 100 Hoà Thị Bích (Khoá) + 15 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
 • Đạt Cấp Độ 180: Nhận 100 Hoà Thị Bích (Khoá) + 20 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
 • Đạt Cấp Độ 190: Nhận 150 Hoà Thị Bích (Khoá) + 30 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
 • Đạt Cấp Độ 200: Nhận 170 Hoà Thị Bích (Khoá) + 35 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm



Kiếm Thế Private CuuKiem.Net - Tuyệt phẩm Kiếm Thế 2014 Cày cuốc chính tông, Siêu bosKiếm Thế Private CuuKiem.Net - Tuyệt phẩm Kiếm Thế 2014 Cày cuốc chính tông, Siêu bos NHẬN THƯỞNG HÀNG NGÀY
Kiếm Thế Private CuuKiem.Net - Tuyệt phẩm Kiếm Thế 2014 Cày cuốc chính tông, Siêu bos Giãn cách 15 phút nhận 1 lần
Kiếm Thế Private CuuKiem.Net - Tuyệt phẩm Kiếm Thế 2014 Cày cuốc chính tông, Siêu bos Tối đa nhận 5 lần/1 ngày
Kiếm Thế Private CuuKiem.Net - Tuyệt phẩm Kiếm Thế 2014 Cày cuốc chính tông, Siêu bos Phần Thưởng bao gồm:



 • Lần 1: 15 Đá Thăng Cấp
 • Lần 2: 500 vạn Bạc Khoá
 • Lần 3: 1 Tiên Thảo Lộ
 • Lần 4: 3 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
 • Lần 5: 1 Tần Lăng - Hoà Thị Bích





Kiếm Thế Private CuuKiem.Net - Tuyệt phẩm Kiếm Thế 2014 Cày cuốc chính tông, Siêu bos BẠCH HỔ ĐƯỜNG

Kiếm Thế Private CuuKiem.Net - Tuyệt phẩm Kiếm Thế 2014 Cày cuốc chính tông, Siêu bos 2 Lần/1 ngày
Kiếm Thế Private CuuKiem.Net - Tuyệt phẩm Kiếm Thế 2014 Cày cuốc chính tông, Siêu bos Hoàn Thành Mỗi Ải nhận :



 • 500.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 1 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
 • 5000 Đồng Thường
 • 2 Đá Thăng Cấp



Kiếm Thế Private CuuKiem.Net - Tuyệt phẩm Kiếm Thế 2014 Cày cuốc chính tông, Siêu bos Boss Tầng 1 - Thủ Lĩnh Sấm Đường Tặc:



 • Túi Đồng Thường (Vừa)
 • [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm



Kiếm Thế Private CuuKiem.Net - Tuyệt phẩm Kiếm Thế 2014 Cày cuốc chính tông, Siêu bos Boss Tầng 2 - Thủ Lĩnh Thiết Đồ Tặc:



 • Túi Đồng Thường (Lớn)
 • [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
 • [Mảnh Ghép Mặt Nạ] Hàng Long Thập Nhị Kiếm



Kiếm Thế Private CuuKiem.Net - Tuyệt phẩm Kiếm Thế 2014 Cày cuốc chính tông, Siêu bos Boss Tầng 3 - Hộ Đồ Sứ:


 • Túi Đồng Thường (Lớn)
 • [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
 • [Mảnh Ghép] Phi Phong Huyền Tinh




Kiếm Thế Private CuuKiem.Net - Tuyệt phẩm Kiếm Thế 2014 Cày cuốc chính tông, Siêu bos

Kiếm Thế Private CuuKiem.Net - Tuyệt phẩm Kiếm Thế 2014 Cày cuốc chính tông, Siêu bos NHIỆM VỤ BAO VẠN ĐỒNG



 • Hoàn thành 10 Nhiệm Vụ: 3 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
 • Hoàn thành 20 Nhiệm Vụ: 10 Tần lăng - Hòa Thị Bích
 • Hoàn thành 30 Nhiệm Vụ: 20 Đá Thăng Cấp
 • Hoàn thành 40 Nhiệm Vụ: 3 [Mảnh Ghép Mặt Nạ] Hàng Long
 • Hoàn thành 50 Nhiệm Vụ: 5 [Mảnh Ghép] Phi Phong Huyền Tinh + 500.000.000 Điểm Kinh Nghiệm



Kiếm Thế Private CuuKiem.Net - Tuyệt phẩm Kiếm Thế 2014 Cày cuốc chính tông, Siêu bos PHỤ BẢN VẠN HOA CỐC - THIÊN QUỲNH CUNG



 • [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
 • Túi Đồng Thường (Vừa)
 • Thánh Linh Bảo Hạp Hồn




Kiếm Thế Private CuuKiem.Net - Tuyệt phẩm Kiếm Thế 2014 Cày cuốc chính tông, Siêu bos TIÊU DAO CỐC
Kiếm Thế Private CuuKiem.Net - Tuyệt phẩm Kiếm Thế 2014 Cày cuốc chính tông, Siêu bos 2 Lần/1 ngày
Kiếm Thế Private CuuKiem.Net - Tuyệt phẩm Kiếm Thế 2014 Cày cuốc chính tông, Siêu bos Hoàn Thành Mỗi Ải nhận :



 • 2000 Đồng Thường
 • 300.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 2 Huyểt Ảnh Thương (Tương ứng với 20 Điểm TDC)



Kiếm Thế Private CuuKiem.Net - Tuyệt phẩm Kiếm Thế 2014 Cày cuốc chính tông, Siêu bos 1 Nguyên Liệu Tiêu Dao Cốc = 1000 Đồng Thường bao gồm :



 • Tiên Linh Nguyên Mộc
 • Da Lông Linh Thú
 • Linh Thú Huyết
 • Tử Tinh Nguyên Thạch
 • Tiên Linh Quả





Kiếm Thế Private CuuKiem.Net - Tuyệt phẩm Kiếm Thế 2014 Cày cuốc chính tông, Siêu bos TỐNG KIM ĐẠI CHIẾN

Kiếm Thế Private CuuKiem.Net - Tuyệt phẩm Kiếm Thế 2014 Cày cuốc chính tông, Siêu bos Hạng 1:



 • 500.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 10 vạn Đồng Thường
 • 10 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
 • 10 Đá Thăng Cấp
 • 10 Tần lăng - Hòa Thị Bích



Kiếm Thế Private CuuKiem.Net - Tuyệt phẩm Kiếm Thế 2014 Cày cuốc chính tông, Siêu bos Hạng 2:



 • 500.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 7 vạn Đồng Thường
 • 7 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
 • 7 Đá Thăng Cấp
 • 7 Tần lăng - Hòa Thị Bích



Kiếm Thế Private CuuKiem.Net - Tuyệt phẩm Kiếm Thế 2014 Cày cuốc chính tông, Siêu bos Hạng 3:



 • 500.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 5 vạn Đồng Thường
 • 5 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
 • 5 Đá Thăng Cấp
 • 5 Tần lăng - Hòa Thị Bích



Kiếm Thế Private CuuKiem.Net - Tuyệt phẩm Kiếm Thế 2014 Cày cuốc chính tông, Siêu bos Hạng 4-10:



 • 500.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 3 vạn Đồng Thường
 • 3 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
 • 3 Đá Thăng Cấp
 • 3 Tần lăng - Hòa Thị Bích



Kiếm Thế Private CuuKiem.Net - Tuyệt phẩm Kiếm Thế 2014 Cày cuốc chính tông, Siêu bos Hạng 11 trở lên:



 • 500.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 1 vạn Đồng Thường
 • 1 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
 • 1 Đá Thăng Cấp
 • 1 Tần lăng - Hòa Thị Bích



Kiếm Thế Private CuuKiem.Net - Tuyệt phẩm Kiếm Thế 2014 Cày cuốc chính tông, Siêu bos



Kiếm Thế Private CuuKiem.Net - Tuyệt phẩm Kiếm Thế 2014 Cày cuốc chính tông, Siêu bos BOS HOÀNG KIM

Kiếm Thế Private CuuKiem.Net - Tuyệt phẩm Kiếm Thế 2014 Cày cuốc chính tông, Siêu bos Boss Hoàng Kim 55/75/95 rớt



 • Tần Lăng - Hòa Thị Bích
 • Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
 • Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
 • Đá Thăng Cấp



Kiếm Thế Private CuuKiem.Net - Tuyệt phẩm Kiếm Thế 2014 Cày cuốc chính tông, Siêu bos Hỏa Kỳ Lân



 • Thời Gian: 20h00 Thứ 2 và Thứ 5
 • Người Hạ Gục: 1 [Chiến Trường] Ngũ Trường Ấn (Khóa, Vĩnh Viễn)
 • Ngẫu Nhiên: Tần Lăng - Hòa Thị Bích, Đá Thăng Cấp, Phi Phong Huyền Tinh (Cấp 1), [Mặt Nạ] Hàng Long +1...



Kiếm Thế Private CuuKiem.Net - Tuyệt phẩm Kiếm Thế 2014 Cày cuốc chính tông, Siêu bos Tần Thuỷ Hoàng



 • Thời Gian: 15h30 và 22h30 Hàng Ngày
 • Người Hạ Gục: 50v Đồng Thường
 • Cố Định: 150 Túi Đồng Thường (Lớn) (1 Túi (Lớn) = 1 vạn Đồng)
 • Ngẫu Nhiên: Tinh Thạch Thánh Hỏa, Tần Lăng - Hòa Thị Bích, Đá Thăng Cấp, ...



Kiếm Thế Private CuuKiem.Net - Tuyệt phẩm Kiếm Thế 2014 Cày cuốc chính tông, Siêu bos



Kiếm Thế Private CuuKiem.Net - Tuyệt phẩm Kiếm Thế 2014 Cày cuốc chính tông, Siêu bos HỆ THỐNG ITEM MỚI ĐA DẠNG PHONG PHÚ






Kiếm Thế Private CuuKiem.Net - Tuyệt phẩm Kiếm Thế 2014 Cày cuốc chính tông, Siêu bos
Kiếm Thế Private CuuKiem.Net - Tuyệt phẩm Kiếm Thế 2014 Cày cuốc chính tông, Siêu bos


Kiếm Thế Private CuuKiem.Net - Tuyệt phẩm Kiếm Thế 2014 Cày cuốc chính tông, Siêu bosĐăng ký mã GIFT CODE tân thủ máy Cửu Kiếm


Phần thưởng GIFTCODE gồm có:

Kiếm Thế Private CuuKiem.Net - Tuyệt phẩm Kiếm Thế 2014 Cày cuốc chính tông, Siêu bos

ĐĂNG KÝ NHẬN GIFTCODE THEO MẪU:

Tên tài khoản:..............................
Email:...........................................
SĐT:.............................................



Chú ý: đăng ký số điện thoại chính xác mã giftcode sẽ được gửi đến các số điện thoại mà bạn đăng ký vào 8 giờ ngày 03/03