Ngày 20/9 tới đây, Hội đồng quần chúng thị thành Hà Nội sẽ rà về quy hoạch và tỷ lệ đất ở phát triển nhà ở xã hội (NOXH) tại các dự án nhà ở thương mại hiện nay.

Theo quy định, các dự án nhà ở thương mại, khu tỉnh thành có quy mô sử dụng đất từ 10ha trở lên phải dành 25% diện tích đất ở hoặc 25% diện tích nhà ở để phát triển NOXH.

> chung cư pvv 60b nguyễn huy tưởng

Hội đồng dân chúng tỉnh thành Hà Nội sẽ tiến hành thẩm tra, giám sát đối với các dự án có thời kì từ tháng 7/2013 đến nay để làm rõ việc chấp hành theo quy hoạch, thực hiện quy định về tỉ lệ diện tích đất ở, nhà ở để phát triển NOXH trong các dự án phát triển nhà ở thương nghiệp, khu tỉnh thành mới theo quy định. song song, làm rõ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên do và nghĩa vụ của các cấp, các ngành, các tổ chức có can hệ.

> 60b nguyễn huy tưởng

Hội đồng nhân dân tỉnh thành Hà Nội đề nghị coi xét, đánh giá việc khai triển thực hành quyết định của Thủ tướng về lộ trình di dời và việc dùng đất sau khi di dời cơ sở sinh sản công nghiệp, bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề và các cơ quan, đơn vị trong nội ô Hà Nội.

Cùng với đó, tiến hành coi xét, đánh giá việc triển khai dự án phát triển các đường liên lạc theo quy hoạch đã được phê chuẩn, thu hồi đất hai bên đường để sử dụng theo quy hoạch.

> chung cư pvv

Về thời kì thực hiện, theo Hội đồng nhân dân đô thị Hà Nội, các đơn vị được giám sát xây dựng bẩm theo đề nghị và gửi về Ban thành thị Hội đồng dân chúng tỉnh thành Hà Nội trước ngày 15/9/2016. dự định từ ngày 20- 30/9, đoàn giám sát sẽ làm việc trực tiếp với các đơn vị.
(Theo VTC News)