- Thánh Hảo Cung : nguyên liệu hợp Ám khí + Phiếu DMP