Sự bùng nổ của dịch vụ máy chủ việt nam cùng sự quan tâm càng ngày càng lớn của các Doanh nhân đến các dịch vụ máy chủ làm cho các đơn vị cung cấp dịch vụ xuất hiện càng nhiều. Các Công ty sẽ có nhiều chọn lọc hơn đối với các loại hình máy chủ viettel: cho cho thuê, cho thuê máy chủ ảo giá rẻ