Thông Tin Sro Phục Vương Map 120 D13 Ngoại Hình D15
Kính chào Lữ Khách Đến với Sro Phục Vương
Alphatest : 13h 14/09/2016
Open Chính Thức : 13h 17/09/2016
Chức năng Website: Sercurity 100%
- Đăng nhập, đăng ký nhanh gọn
- Khóa tài khoản: Đảm bảo chống keylog 100%
- Lấy lại mật khẩu tự động qua Email
- Đổi tên nhân vật, Tẩy điểm
- Bảo Vệ tài khoản khi không Online
- Hệ Thống Máy Chủ Việt Nam cấu hình cao. Ổn định 100% không lag
Trang chủ : http://srophucvuong.com/
Quản lý : http://srophucvuong.com/
Tải Game : http://srophucvuong.com/#download
Diễn đàn :
Thông tin rate :
- Race: Chinese & EU
- Max Lv : 120
- Item : D13 Ngoại Hình D15
- Exp/Sp Rate: 200x
- Party Exp/SP : 200x
- Drop Item : 30x
- Gold drop : 25x
- Skill Max : 130
- Rate Alchemy : 1>4 100% ; 4>> random
Hỗ trợ Alphatest :
- Max lv 130
- ITEM D15 Bán SHOP 1 Vàng
- Full 999999 silk
- Full 999999b Gold
Hỗ trợ Open chính thức :
- Full Set SON A D11 + 15 Full Blue dùng được từ Lv1
- Pet nhặt đồ 30 Ngày
- 1000 Bình HP/MP đặc biệt
- 50 DCN
- Nasrun 28 ngày
- 5m SP
- 5m Gold
- Item Sát thương + hấp thụ (mỗi loại 10 cái)
BQT trân trọng kính mới quần hùng khắp nơi, tham gia test và trải nghiệm trò chơi !!
P/s : Một số hình ảnh trong game