[VOLAMTHUYSON.COM] 19:00 17/09/2016 THÚY ĐỊA sẽ chính thức khai mở

Bắt đầu thử nghiệm: 20h00 ngày 14/09/2016
Kết thúc thử nghiệm: 24h00 ngày 16/09/2016

Bắt đầu đua top: 19h00 ngày 17/09/2016
Kết thúc đua top: 19h00 ngày 19/09/2016

Trang Chủ: http://volamthuyson.com/

Tải Game: Click Để Tải
Đăng Ký: Click Đăng Ký
[VOLAMTHUYSON.COM] 19:00 17/09/2016 THÚY ĐỊA sẽ chính thức khai mở

TOP 01
3000 Xu
1 Nhạc Vương Kiếm

TOP 02
2500 Xu
1 Nhạc Vương Kiếm

TOP 03
2000 Xu
1 Nhạc Vương Kiếm

TOP 04
2000 Xu
TOP 05
1600 Xu
TOP 06
1400 Xu

TOP 07
1200 Xu
TOP 08
1000 Xu
TOP 09
800 Xu

TOP 10
600 Xu
TOP 1 Môn phái
500 Xu
TOP 2 Môn phái
400 Xu
TOP 3 Môn phái
300 Xu
Bạn vui lòng đến Lễ Quan để nhận thưởng TOP

Để đảm bảo quyền lợi cho nhân sĩ khi tham gia máy chủ Thúy Địa trong thời gian đua top chúng tôi sẽ -Off các chức năng:

Tống Kim
Boss Tiểu Hoàng Kim, Boss Đại Hoàng Kim
Dã Tẩu
Thất Thành
Vượt Ải
Phong Lăng Độ
Tín Sứ
Tiên Thảo Lộ, Thiết La Hán….
-Các kỹ năng môn phái:

Thiên vương: Tăng 50% sát thương toàn bộ
Thiếu lâm: giảm sát thương kỹ năng quyền 1x
Ngũ độc: giảm độc sát kỹ năng đao 3x và giảm đọc sát sâu vô hình
Đường môn: giảm sát thương bẫy nội
Thúy yên: Tăng toàn bộ sát thương….
Võ Đang: Tăng toàn bộ sát thương….
Côn Luân: Tăng toàn bộ sát thương….


Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tân thủ khi tham gia Võ Lâm Thúy Sơn tại server Thúy Địa chúng tôi xin đưa ra mức hỗ trợ như sau:
Nhận ngay Level 60
Full skill mà không cần làm nhiệm vụ Môn phái
01 Thần Hành Phù
01 Thổ địa Phù (sử dụng 100 lần)
1 TTL 8h (Chết ko mất)
1 Kỹ năng 80 môn phái
100 điểm danh vọng
1 Set Kim Phong (vĩnh viễn)
Nhận máu Free(Ngủ hoa ngọc lộ cẩm nang)
Trạng Thái Nhân Giả Vô Địch Quyết (KTC 20%, +500 sinh lực, phục hồi sinh lực 7 điểm/s – nội lực: 5 điểm/s,)


  • Giới hạn 3 account/ 1 PC
  • Sau khi đăng nhập vào game các bạn vui lòng tới Lễ Quan để nhận và dùng thần hàn phù để đến khu vực luyện công

Các hoạt động và phần thưởng hoạt động gồm:
1. Xếp Hạng Hiển Thị Số Chuẩn
[VOLAMTHUYSON.COM] 19:00 17/09/2016 THÚY ĐỊA sẽ chính thức khai mở

2.Công Thành Chiến Tam Trụ

[VOLAMTHUYSON.COM] 19:00 17/09/2016 THÚY ĐỊA sẽ chính thức khai mở
3.Phái Côn Luân được tăng đame và chuẩn CTC
[VOLAMTHUYSON.COM] 19:00 17/09/2016 THÚY ĐỊA sẽ chính thức khai mở
4.Phái 5 Độc sâu vô hình vẫn có giá trị ngay cả khi đua top tuy nhiên đã giảm phạm vị gây sát thương


[VOLAMTHUYSON.COM] 19:00 17/09/2016 THÚY ĐỊA sẽ chính thức khai mở
5.Đame được điều chĩnh cho hệ mộc vẫn nhảy đame như VNG


[VOLAMTHUYSON.COM] 19:00 17/09/2016 THÚY ĐỊA sẽ chính thức khai mở
7.Cắm Quái cũng rớt cả Trang Bị An Bang (tỉ lệ cực thấp)
[VOLAMTHUYSON.COM] 19:00 17/09/2016 THÚY ĐỊA sẽ chính thức khai mở
7. Tống kim huyết nhiệt với hỗ trợ auto.
[VOLAMTHUYSON.COM] 19:00 17/09/2016 THÚY ĐỊA sẽ chính thức khai mở
[VOLAMTHUYSON.COM] 19:00 17/09/2016 THÚY ĐỊA sẽ chính thức khai mở

Bắt đầu thử nghiệm: 20h00 ngày 14/09/2016
Kết thúc thử nghiệm: 24h00 ngày 16/09/2016

Bắt đầu đua top: 19h00 ngày 17/09/2016
Kết thúc đua top: 19h00 ngày 19/09/2016

Trang Chủ: http://volamthuyson.com/

Tải Game: Click Để Tải
Đăng Ký: Click Đăng Ký
[VOLAMTHUYSON.COM] 19:00 17/09/2016 THÚY ĐỊA sẽ chính thức khai mở

TOP 01
3000 Xu
1 Nhạc Vương Kiếm

TOP 02
2500 Xu
1 Nhạc Vương Kiếm

TOP 03
2000 Xu
1 Nhạc Vương Kiếm

TOP 04
2000 Xu
TOP 05
1600 Xu
TOP 06
1400 Xu

TOP 07
1200 Xu
TOP 08
1000 Xu
TOP 09
800 Xu

TOP 10
600 Xu
TOP 1 Môn phái
500 Xu
TOP 2 Môn phái
400 Xu
TOP 3 Môn phái
300 Xu
Bạn vui lòng đến Lễ Quan để nhận thưởng TOP

Để đảm bảo quyền lợi cho nhân sĩ khi tham gia máy chủ Thúy Địa trong thời gian đua top chúng tôi sẽ -Off các chức năng:

Tống Kim
Boss Tiểu Hoàng Kim, Boss Đại Hoàng Kim
Dã Tẩu
Thất Thành
Vượt Ải
Phong Lăng Độ
Tín Sứ
Tiên Thảo Lộ, Thiết La Hán….
-Các kỹ năng môn phái:

Thiên vương: Tăng 50% sát thương toàn bộ
Thiếu lâm: giảm sát thương kỹ năng quyền 1x
Ngũ độc: giảm độc sát kỹ năng đao 3x và giảm đọc sát sâu vô hình
Đường môn: giảm sát thương bẫy nội
Thúy yên: Tăng toàn bộ sát thương….
Võ Đang: Tăng toàn bộ sát thương….
Côn Luân: Tăng toàn bộ sát thương….


Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tân thủ khi tham gia Võ Lâm Thúy Sơn tại server Thúy Địa chúng tôi xin đưa ra mức hỗ trợ như sau:
Nhận ngay Level 60
Full skill mà không cần làm nhiệm vụ Môn phái
01 Thần Hành Phù
01 Thổ địa Phù (sử dụng 100 lần)
1 TTL 8h (Chết ko mất)
1 Kỹ năng 80 môn phái
100 điểm danh vọng
1 Set Kim Phong (vĩnh viễn)
Nhận máu Free(Ngủ hoa ngọc lộ cẩm nang)
Trạng Thái Nhân Giả Vô Địch Quyết (KTC 20%, +500 sinh lực, phục hồi sinh lực 7 điểm/s – nội lực: 5 điểm/s,)


  • Giới hạn 3 account/ 1 PC
  • Sau khi đăng nhập vào game các bạn vui lòng tới Lễ Quan để nhận và dùng thần hàn phù để đến khu vực luyện công

Các hoạt động và phần thưởng hoạt động gồm:
1. Xếp Hạng Hiển Thị Số Chuẩn
[VOLAMTHUYSON.COM] 19:00 17/09/2016 THÚY ĐỊA sẽ chính thức khai mở

2.Công Thành Chiến Tam Trụ

[VOLAMTHUYSON.COM] 19:00 17/09/2016 THÚY ĐỊA sẽ chính thức khai mở
3.Phái Côn Luân được tăng đame và chuẩn CTC
[VOLAMTHUYSON.COM] 19:00 17/09/2016 THÚY ĐỊA sẽ chính thức khai mở
4.Phái 5 Độc sâu vô hình vẫn có giá trị ngay cả khi đua top tuy nhiên đã giảm phạm vị gây sát thương


[VOLAMTHUYSON.COM] 19:00 17/09/2016 THÚY ĐỊA sẽ chính thức khai mở
5.Đame được điều chĩnh cho hệ mộc vẫn nhảy đame như VNG


[VOLAMTHUYSON.COM] 19:00 17/09/2016 THÚY ĐỊA sẽ chính thức khai mở
7.Cắm Quái cũng rớt cả Trang Bị An Bang (tỉ lệ cực thấp)
[VOLAMTHUYSON.COM] 19:00 17/09/2016 THÚY ĐỊA sẽ chính thức khai mở
7. Tống kim huyết nhiệt với hỗ trợ auto.
[VOLAMTHUYSON.COM] 19:00 17/09/2016 THÚY ĐỊA sẽ chính thức khai mở