FB: https://www.facebook.com/jxtinhanhem/

VÕ LÂM FREE 2016 ❤️
Tính năng CTC
Trang Bị : đồ xanh - định quốc - an bang - Vũ Khí Hkmp..
Các tính năng trong game đều hoàn toãn Free. Ae cày cuốc là có ❤️
Tính năng Ef đồ bằng tiền vạn liên hệ bác thợ ren xem chi tiết.
Tính năng cầy tiền vạn :
Hoa đăng mổi giờ có 1 lần. Rất nhiều exp + tiền vạn.
Săn bos Hoàng Kim : đồ đq -ab - đồ xanh max op - exp - tiền
Tk đổi tiền vạn
Liên đấu + hoa sơn đag cập nhật quà.
Luôn sử dụng đồng tiền chính trong game là tiền vạn.
Rất vui vì mang đến sân chơi bổ ích cho các bạn.
link dow:
http://www.mediafire.com/download/4u...e/jxtinhae.zip