Vui Trung Thu - Vẹn Nghĩa Tình cùng phiên bản Chính thức VLTK

20-08-2014

Mùa trăng tròn tháng 08 đã về, năm nay mùa trăng sẽ càng ý nghĩa hơn khi nhân sỹ khắp nơi sẽ được hoà mình cùng chuỗi hoạt động Vui Trung Thu - Vẹn Nghĩa Tình vào đúng thời điểm Võ Lâm Truyền Kỳ phiên bản Tình Trong Thiên Hạ được phát hành chính thức vào ngày 21/08.Thuận theo tính chất nhẹ nhàng, kết nối mọi người trong mùa Trung Thu đoàn viên cũng như hỗ trợ tân thủ mới gia nhập thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ. Theo đó, 03 sự kiện đầu tiên sẽ được diễn ra với phương thức dễ dàng tham gia như sau:Tân Thủ Lễ Bao

Thời gian & đối tượng tham gia

 • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 21/08 - 24h00 ngày 21/09/2014.
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật được tạo mới.


Vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú
Vui Trung Thu - Vẹn Nghĩa Tình cùng phiên bản Chính thức VLTK 20-08-2014 Mùa trăng tr
Tân Thủ Lễ Bao
(Cấp 10,20,30,40,50,60)
 • Tính chất: Khoá vĩnh viễn.
 • Công dụng:
  • Nhấp phải sử dụng.
  • Đạt đẳng cấp tương ứng với cấp của Lễ Bao mới có thể sử dụng.
Vui Trung Thu - Vẹn Nghĩa Tình cùng phiên bản Chính thức VLTK 20-08-2014 Mùa trăng tr
Lễ Bao Mặt Nạ
 • Tính chất:
  • Khoá vĩnh viễn.
  • Hạn sử dụng 07 ngày kể từ ngày nhận.

 • Công dụng: Nhấp phải sử dụng, nhận được ngẫu nhiên Mặt Nạ Biến Hình.
Vui Trung Thu - Vẹn Nghĩa Tình cùng phiên bản Chính thức VLTK 20-08-2014 Mùa trăng tr
Mặt Nạ Biến Hình
(Thanh Niên Hải Đường, Thiếu Niên Kim Phong)
 • Tính chất:
  • Khoá vĩnh viễn.
  • Hạn sử dụng 07 ngày kể từ ngày mở.

 • Công dụng: Sử dụng biến hình ngoại trang.

Hướng dẫn tham gia

 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, các nhân vật sau khi được tạo mới sẽ nhận được phần thưởng Tân Thủ Lễ Bao (cấp 01)
 • Sử dụng Tân Thủ Lễ Bao để nhận các phần thưởng tương ứng:

Sử dụng Phần thưởng Ghi chú
Tân Thủ Lễ Bao Cấp 01
 • 05 Kim Sáng Dược (tiểu)
 • 05 Ngưng Thần Đơn (tiểu)
 • 01 Lễ Bao Mặt Nạ (Hạn sử dụng: 7 ngày)
 • 01 Tân Thủ Lễ Bao (cấp 10)
 • Tính chất tất cả vật phẩm: Khoá vĩnh viễn.
 • Lễ Bao Mặt Nạ:
  • Nhấp phải sử dụng, ngẫu nhiên nhận được Thanh Niên Hải Đường hoặc Thiếu Niên Kim Phong.
  • Hạn sử dụng: 07 ngày ngày kể từ ngày nhận.
Tân Thủ Lễ Bao Cấp 10
 • 01 Kim Sáng Dược Lễ Bao (trung)
 • 01 Ngưng Thần Đơn Dược Bao (trung)
 • 01 Tiên Thảo Lộ (Hạn sử dụng: 30 ngày)
 • 01 Tân Thủ Lễ Bao (cấp 20)
 • Tính chất tất cả vật phẩm: Khoá vĩnh viễn.
 • Kim Sáng Dược Lễ Bao, Ngưng Thần Đơn Dược Bao: Loại trung, số lượng 20 cái/vật phẩm, nhấp phải sử dụng, chọn số lượng cần mở.
Tân Thủ Lễ Bao Cấp 20
 • 01 Kim Sáng Dược Dược Bao (đại)
 • 01 Ngưng Thần Đơn Dược Bao (đại)
 • 01 Tiên Thảo Lộ (Hạn sử dụng: 30 ngày)
 • 01 Tân Thủ Lễ Bao (cấp 30)
 • Tính chất tất cả vật phẩm: Khoá vĩnh viễn.
 • Kim Sáng Dược Lễ Bao, Ngưng Thần Đơn Dược Bao: Loại đại, số lượng 40 cái/vật phẩm, nhấp phải sử dụng, chọn số lượng cần mở.
Tân Thủ Lễ Bao Cấp 30
 • 01 Hồi Thiên Đơn Dược Bao
 • 01 Đại Bổ Tán Dược Bao
 • 01 Tiên Thảo Lộ (Hạn sử dụng: 30 ngày)
 • 01 Lễ Bao Mặt Nạ Tân Thủ (Hạn sử dụng: 7 ngày)
 • 01 Tân Thủ Lễ Bao (cấp 40)
 • Tính chất tất cả vật phẩm: Khoá vĩnh viễn
 • Hồi Thiên Đơn Dược Bao, Đại Bổ Tán Dược Bao: Số lượng 60 cái/vật phẩm, nhấp phải sử dụng, chọn số lượng cần mở.
Tân Thủ Lễ Bao Cấp 40
 • 01 Hồi Thiên Đơn Dược Bao
 • 01 Đại Bổ Tán Dược Bao
 • 01 Tiên Thảo Lộ (Hạn sử dụng: 30 ngày)
 • 05 Pháo Hoa
 • 01 Tân Thủ Lễ Bao (cấp 50)
Tân Thủ Lễ Bao Cấp 50
 • 01 Hồi Thiên Đơn Dược Bao
 • 01 Đại Bổ Tán Dược Bao
 • 01 Tiên Thảo Lộ (Hạn sử dụng: 30 ngày)
 • 05 Hoa Hồng
 • 01 Tân Thủ Lễ Bao (cấp 60)
Tân Thủ Lễ Bao Cấp 60
 • 03 Tống Kim Chiến Triệu Thư
 • 03 Tống Kim Chuyên Dùng Phi Tốc Hoàn
 • 01 Tiên Thảo Lộ (Hạn sử dụng: 30 ngày)

Ngắm Trăng Cầu Nguyện

Thời gian & đối tượng tham gia

 • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 21/08 - 24h00 ngày 21/09/2014.
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật cấp 30 trở lên.


NPC & Vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú
Vui Trung Thu - Vẹn Nghĩa Tình cùng phiên bản Chính thức VLTK 20-08-2014 Mùa trăng tr
NPC Tổng Quản Sự Kiện
 • Vị trí: Biện Kinh (213/195), Tương Dương (198/201), Thành Đô (392/319).
 • Công dụng:
  • Nhận 05 Thẻ Nguyện Cầu.
  • Chức năng này chỉ hoạt động đến: 24h00 ngày 21/09/2014.
Vui Trung Thu - Vẹn Nghĩa Tình cùng phiên bản Chính thức VLTK 20-08-2014 Mùa trăng tr
Thẻ nguyện Cầu
 • Tính chất: Khoá vĩnh viễn.
 • Lưu Ý: Nhận được 05 vật phẩm/nhân vật/ngày.
 • Công dụng: Nhấp phải sử dụng, gửi lời chúc và nhận thưởng điểm kinh nghiệm.

Hướng dẫn tham gia

 • Nhận 05 Thẻ Nguyện Cầu tại NPC Tổng Quản Sự Kiện.
 • Sử dụng Thẻ Nguyện Cầu để viết những lời chúc trên kênh Thế Giới.
 • Phần thưởng nhận được: Điểm kinh nghiệm tương ứng với đẳng cấp hiện tại sau khi gửi lời chúc thành công.
 • Lưu Ý: Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận được 05 vật phẩm/ngày.


Chia Ngọt Sẻ Bùi

Thời gian & đối tượng tham gia

 • Thời gian diễn ra:
  • Sau bảo trì ngày 21/08 - 24h00 ngày 21/09/2014.
  • Từ 19h00 - 23h00 mỗi ngày.

 • Đối tượng tham gia: Nhân vật cấp 30 trở lên.


NPC & Vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú
Vui Trung Thu - Vẹn Nghĩa Tình cùng phiên bản Chính thức VLTK 20-08-2014 Mùa trăng tr
Bánh Trung Thu Thần Kỳ
 • Vị trí: Biện Kinh (216/193), Đại Lý (198/197), Thành Đô (392/319), Lâm An (176/207).
 • Công dụng:.
  • Hoạt động từ 19h00 - 23h00 mỗi ngày.
  • Chức năng này chỉ hoạt động đến: 24h00 ngày 21/09/2014.
  • Lưu Ý: Chỉ có thể nhận được phần thưởng điểm kinh nghiệm 03 lần/ngày/nhân vật.

Hướng dẫn tham gia

 • Cá nhân/tổ đội đến thời gian diễn ra sự kiện cần tiến hành nhấp vào Bánh Trung Thu Thần Kỳ.
 • Xuất hiện thanh trượt hiển thị sử dụng trong 2 giây, thanh trượt sẽ bị gián đoạn khi di chuyển hoặc thao tác tác động đến nhân vật.
 • Sau khi kết thúc thời gian sử dụng lập tức nhận được phần thưởng điểm kinh nghiệm tương ứng với đẳng cấp hiện tại của nhân vật.
 • Đối với tổ đội: Tổ đội càng nhiều thành viên, phần thưởng điểm kinh nghiệm nhận được càng cao dựa theo cấp hiện tại của mỗi nhân vật trong tổ đội.
 • Lưu Ý: Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận thưởng điểm kinh nghiệm từ Bánh Trung Thu Thần Kỳ 03 lần/ngày.
 • Hướng dẫn tham gia video : http://phongthantienma.webng.com/phongthan.zip