Tham gia diệt Boss khu luyện cấp, phó bản gồm 8 tầng, tiêu diệt Boss thành công thiếu hiệp sẽ có cơ hội nhận được Sách kỹ năng ám khí cao cấp và các loại trân phẩm quý hiếm!

Giới thiệu
  • Mở chiến dịch: cấp 47.

  • Tham gia: Chọn Khiêu Chiến -> Chiến Dịch để mở ra giao diện.Game Online Khác Săn Boss Chiến dịch kinh điển trong Ải Mỹ Nhân


Nội dung
  • Mỗi ngày có thể tham gia khiêu chiến đánh 8 Boss. Tại giao diện Khiêu Chiến dịch có thể tiêu hao 4.000.000 đồng hoặc dùng 10 vàng mua 1 Cấm Địa Lệnh để khiêu chiến.Game Online Khác Săn Boss Chiến dịch kinh điển trong Ải Mỹ Nhân


Game Online Khác Săn Boss Chiến dịch kinh điển trong Ải Mỹ Nhân


Phần thưởng

Boss có thể rớt ra các trang bị tím, các đạo cụ cửa hàng, và có xác suất nhất định rớt ra Sách kỹ năng cấp cao, các quái nhỏ cũng rớt ra rất nhiều đồng khóa.
Game Online Khác Săn Boss Chiến dịch kinh điển trong Ải Mỹ Nhân


Lần đầu vượt ải 8 chiến dịch kinh điển này, sẽ nhận được các phần thưởng vượt ải lần đầu vô cùng phong phú, các vật phẩm đềulà vật phẩm khóaSau khi vượt ải, sẽ tự động hiện giao diện cửa sổ nhận thưởng.Nhận thưởng:Nếu sau khi vượt ải mà bị mất kết nối, có thể mở giao diện Khiêu Chiến -> Chiến dịch, bên góc phải giao diện, nhấp chọn nút Nhận Thưởng, sẽ được nhận đầy đủ các phần thưởng.

Game Online Khác Săn Boss Chiến dịch kinh điển trong Ải Mỹ Nhân