Trang chủ : http://volamphungthanh.com
Yahoo hỗ trợ : volam_phungthanh@yahoo.com
Ngày 24/08/2014 : Máy Chủ Phụng Thánh Tiến Hành OpenBeta Vào Lúc 12h30 (trưa) và bắt đầu sự kiện 'Đua Top Nhận Thưởng'
Ngày 31/08/2013 : BQT sẽ kết thúc sự kiện đua top , phần thưởng sẽ được trao giải theo bảng xếp hạng trong game sẽ cập nhật lúc 0h ngày (30/08/2013)

Tính năng server:
- Trang bị xanh chuẩn option.
- Hút nội , sinh lực chuẩn VNG.
- Nhiệm vụ dã tẩu đa dạng (NEW)
- Liên Đấu ( Chuẩn có Shop liên đấu )
- Tống Kim ( Cừu sát, đoạt cờ, bảo vệ Nguyên Soái )
- Vượt Ải ( 1 lần cần 2 SGT, 1 ngày được đi 3 lần Vượt ải với 18 ải )
- Quả Huy Hoàng, Quả Hoàng Kim ( Chuẩn 4 loại quả rơi 4 map )
- Ép đồ Huyền Tinh ( Chuẩn VNG, tỷ lệ ép đồ max cao )
- Nhiệm Vụ Dã Tẩu ( đổi mới và phong phú hơn )
- Post đồ kênh chat
- Boss Sát Thủ ( có 3 loại boss 70, 90 ,120 )
- Bang Hội ( Chuẩn phiên bản Sơn Hà Xã Tắc )
- Tẩy Tủy ( Chuẩn 1 lần tẩy miễn phí, còn lại dùng TT + THBT)
- Di Chuyển nhanh như Thần Hành Phù VNG
- Ngựa ( Chuẩn Ngựa 8x, Phi vân, Bôn Tiêu, Phiên Vũ )
- Kỹ Năng ( Chuẩn phiên bản Sơn Hà Xã Tắc)
- Kinh Nghiệm ( cấp bé lên nhanh , cấp lớn chậm dần nhưng ko quá chậm gây chán)
- Đồ An bang , Định Quốc, Nhu Tình, Hiệp Cốt, đồ Hút hít chuẩn VNG.

---------- Post added 08-24-2014 at 12:10 PM ---------- Previous post was 08-23-2014 at 04:13 PM ----------

upppppp top server Openbeta