KHAI MỞ S3 - SA TĂNG 8H00 24/08/2014
Trang chủ: http://badaochivuong.org


**Hỗ Trợ Tân Thủ
- Lên cấp 45
- Bộ đồ [Sử thi] thi cấp 40
- Vũ khí tân thủ VIP
- Tọa kỵ luyện thú đan x999
- Lên cấp 75 nhận 200.000 KNB tại túi tân thủ cấp 75
- Ngoại trang Huyết Chiến
- Pet Hàng Long
- Chân khí đan x999
- Cường hóa tinh x999
- 5.999.999 Đồng

**HOẠT ĐỘNG HÀNG NGÀY

- Trai KNB: Tất cả quái ở Vạn Kiếp Cốc
- Train EXP: Tất cả quái ở Tiêu Dao Sơn


**SỰ KIỆN ĐUA TOP
- TOP 5 Level nhận 5.000.000 KNB
- TOP 5 Lực Chiến nhận 5.000.000KNB + Chí tôn lệnh
- TOP 5 Kỵ chiến nhận 3.000.000KNB
- TOP 5 Thú cưỡi nhận 3.000.000KNB
- TOP 5 Lôi Đài tỷ võ nhận 2.000.000 KNB
- TOP 5 Lăng tự nhận 2.000.000KNB
- TOP 1 Nạp thẻ nhận 10.000.000KNB + 1 bộ Vô lượng 80 + Full set ngọc khảm Xích tử
- Công bố kết quả vào ngày 04/09/2014
Trang chủ: http://badaochivuong.org