Trang chủ : thanlong.org
Ðang kí: http://thanlong.org.com/home/reg.php
*HỖ TRỢ TÂN THỦ
- Lên cấp 42
- Bộ đồ TRUYỀN THUYẾT cấp 40
- Tọa kỵ luyện thú đan x999
- Lên cấp 75 nhận 200.000 KNB tại túi tân thủ cấp 75
- Ngoại trang Huyết Chiến
- Pet Hàng Long
- Chân khí đan x999
- Cường hóa tinh x999
- 5.999.999 Đồng

*HOẠT ĐỘNG HÀNG NGÀY
- Map train KNB : Tất cả quái ở Vạn Kiếp Cốc
- Map train EXP: Tất cả quái ở Tiêu Dao Sơn
Trang chủ : thanlong.org

---------- Post added at 05:04 PM ---------- Previous post was at 01:28 PM ----------

upppppppppppppppppppppppppppppppppppppp