Tình hình là a e muốn kiếm 1 game free choi lau dài ổn dinh nhiều người..xin thưa máy anh vào đây http://lk.haygame.net/go895/532305 game này max dong người sv 5 nha mỗi ngày dc tang 10k knb thoi vì tỉ le nap là 10k=10k knb roi...nên phát lương a e 10k 1 ngày choi thóa mái..ai có dieu kien thi ung hộ sv...mà noi trước...sv 5 ai vo truoc khoản 100 người pm nhan vat are mình tặng moi nguoi 50k knb nha...so luong co hạn ,, a e thông cảm..GAME NÀY PK SỐ 1 RỒI VIET HÓA 100% KHÁC XA GAME TIEN GIOI HAC AM CHI ĐÓ..Y CHANG VO LAM CHI MONG..A E VÀO XÚC NÀO...
nhơ sv 5 pm are nè