Bạn đã chọn hóa thân vào nhân vật nào để tham gia game Tà Thần Trỗi Dậy vào ngày mai 18/10/2016. Mình thì nhất định sẽ chọn nhân vật Thích Khách rồi, vì mình thích đánh cận chiến hơn đánh tầm xa. :p còn các bạn thì sao?

Thích Khách - Phá Sư - Kiếm sĩ
=> Các ban chọn nhân vật nào để tham gia "Cuộc Chiến Diablo trên mobile" điểm danh nà. :p

Tìm hiểu thêm về Tà Thần Trỗi Dậy tại đây:

Trang Teaser: https://goo.gl/bjfUjd
Fanpage: https://goo.gl/82MqEm

Bạn chọn nhận vật nào để trải nghiệm Tà Thần Trỗi Dậy?