với sever 14 phái, vũ khí thần sa chuẩn cùng hệ thống xếp hạng danh vọng từ vũ khí đến danh vọng tài phú,
hãy cùng ae khác trải nghiệm cày từ lv 50 lên cấp cần thiết để tự nâng trang bị or chế tạo trang bị theo ý mình muốn
hãy cùng sống lại thời kiếm thế ngày xưa khi mà ff7 đã đc coi là VIp
những viên HT quý giá, cùng cách kiếm danh vọng theo từng hoạt động cung đường,
hãy xây dựng 1 đế chế của 500 ae,
và quan trọng là vũ khí thần sa, hãy chọn con đường cho mình thích hợp và mạnh mẽ
link diễn đàn: forum.prigame.net
link tải: down.prigame.net
vào và chiến,