Trang Chủ: http://daothan.net

**Hỗ trợ tân thủ
- Lên cấp 40
- Bộ đồ Cam [Truyền Thuyết] cấp 40
- Tọa kỵ luyện thú đan x999
- Lên cấp 75 nhận 200.000 KNB tại túi tân thủ cấp 75
- Ngoại trang ĐẸP mắt
- Pet Hàng Long
- Chân khí đan x999
- Cường hóa tinh x999
- [20 bội EXP đan] x2
- 1.000.000 Đồng không khóa
- 5.000.000 Đồng khóa

**Hoạt động cày cuốc
- Train KNB: Tất cả quái ở Vạn Kiếp Cốc

- Train EXP: Tất cả quái ở TIêu Dao Sơn

**Sự kiện ĐUA TOP
- TOP 5 Level nhận 5.000.000 KNB
- TOP 5 Lực Chiến nhận 5.000.000KNB + Chí tôn lệnh
- TOP 5 Kỵ chiến nhận 3.000.000KNB
- TOP 5 Thú cưỡi nhận 3.000.000KNB
- TOP 5 Lôi Đài tỷ võ nhận 2.000.000 KNB
- TOP 5 Lăng tự nhận 2.000.000KNB
- TOP 1 Nạp thẻ nhận 10.000.000KNB + 1 bộ Vô lượng 80


**Hỗ trợ 24/24: daothan_hotro@yahoo.com
Trang Chủ: http://daothan.net