I. THÔNG TIN SEVER

Trang chủ: http://tanduyenkyhiep.com/

Download: http://tanduyenkyhiep.com/news1_2

Diễn đàn: http://diendan.tanduyenkyhiep.com/

Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/tanduyenkyhiep

Yahoo Hổ Trợ: HoTro_TanDuyenKyHiep@yahoo.com


Sever đầu tiên: Công Thành Chiến:

===========================================

**Nội dung hỗ trợ: Đúng 18h Ngày 25/08/2014 Mới Có Tác Dụng

- Level 70
- 5000 Lượng
- Free 1 Skill 9x. Khi Đạt Cấp 80
- Set Kim Phong.
- X2 Exp [12 Tiếng]
- Tẩy Tủy Miễn Phí 3 Lần
- Ngựa Túc Sương.
Vòng Mộng Diệp(60 Skill) Đến Level 140, Hỗ Trợ Mua Máu Giá 5 Lượng Tại Hiệu Thuốc.


===========================================
-Các tính năng nổi bật của server gồm có:
+ Nhiệm vụ Dã tẩu đa dạng, phần thưởng phong phú. Tiền Van, Exp, Item radom
+ Nhiệm vụ Sát thủ hàng ngày.
+ Tống kim.
+ Liên đấu.
+ Vượt ải.
+ Phong Kỳ
+ Phong Lăng Độ
+ Đoán Hoa Đăng
+ Nhặt quả Huy Hoàng
+ Lên Cấp Vừa Phải CTC
+ Hệ thống Auto Ingame thông minh.
+ Event Đa Dạng Theo Từng Dịp Lễ
+ Săn Boss Hoàng Kim
+ Đồ Chỉ Có (An Bang và Định Quốc, đồ xanh)
+ Hệ thống hổ trợ tân thủ.
+ Hút Hít Đầy Đủ.
+ Hệ Thống Skill Chuẩn của VNG (Skill hỗ trợ lẫn nhau)
+ Luyện skill bằng cách train quái.
+ Chuyển Sinh trở về lv 10 nhận tiềm năng, kỹ năng và Danh Hiệu
+ Hệ thống tứ đại thành thị và 1 thôn-Ba Lăng Huyện
+ Hệ thống map luyện công theo từng giai đoạn: 30-40,40-50...
+ Hệ Thống Bang Hội - Công Thành
+ Tắt và mở rộng bản đồ = phím "V" ( kết hợp) hay Tab ( Mặc định)
+ Hệ Thống Khoá Rương, Mở rộng 3 rương và hành trang (NEW VERSION)

[TanDuyenKyHiep.Com] Hôm Nay Hổ Trợ Tân Thủ Mới Gia Nhập Kỳ Hiệp Ngày 25/08/2014
Sever Ổn Định, Online 24/24: Hệ thống đường truyền được đặt tại VDC, "chạy chung với VNG" rất ổn định và không lag.


---------- Post added 08-26-2014 at 10:38 AM ---------- Previous post was 08-25-2014 at 05:58 PM ----------

I. THÔNG TIN SEVER

Trang chủ: http://tanduyenkyhiep.com/

Download: http://tanduyenkyhiep.com/news1_2

Diễn đàn: http://diendan.tanduyenkyhiep.com/

Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/tanduyenkyhiep

Yahoo Hổ Trợ: HoTro_TanDuyenKyHiep@yahoo.com


Sever đầu tiên: Công Thành Chiến:

**Nội dung hỗ trợ: Đúng 18h Ngày 25/08/2014 Mới Có Tác Dụng

- Level 70
- 5000 Lượng
- Free 1 Skill 9x. Khi Đạt Cấp 80
- Set Kim Phong.
- X2 Exp [12 Tiếng]
- Tẩy Tủy Miễn Phí 3 Lần
- Ngựa Túc Sương.
Vòng Mộng Diệp(60 Skill) Đến Level 140, Hỗ Trợ Mua Máu Giá 5 Lượng Tại Hiệu Thuốc.


---------- Post added at 03:01 PM ---------- Previous post was at 10:38 AM ----------

I. THÔNG TIN SEVER

Trang chủ: http://tanduyenkyhiep.com/

Download: http://tanduyenkyhiep.com/news1_2

Diễn đàn: http://diendan.tanduyenkyhiep.com/

Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/tanduyenkyhiep

Yahoo Hổ Trợ: HoTro_TanDuyenKyHiep@yahoo.com


Sever đầu tiên: Công Thành Chiến:

**Nội dung hỗ trợ: Đúng 18h Ngày 25/08/2014 Mới Có Tác Dụng

- Level 70
- 5000 Lượng
- Free 1 Skill 9x. Khi Đạt Cấp 80
- Set Kim Phong.
- X2 Exp [12 Tiếng]
- Tẩy Tủy Miễn Phí 3 Lần
- Ngựa Túc Sương.
Vòng Mộng Diệp(60 Skill) Đến Level 140, Hỗ Trợ Mua Máu Giá 5 Lượng Tại Hiệu Thuốc.


---------- Post added 08-27-2014 at 12:56 PM ---------- Previous post was 08-26-2014 at 03:01 PM ----------

I. THÔNG TIN SEVER

Trang chủ: http://tanduyenkyhiep.com/

Download: http://tanduyenkyhiep.com/news1_2

Diễn đàn: http://diendan.tanduyenkyhiep.com/

Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/tanduyenkyhiep

Yahoo Hổ Trợ: HoTro_TanDuyenKyHiep@yahoo.com


Sever đầu tiên: Công Thành Chiến:

**Nội dung hỗ trợ: Đúng 18h Ngày 25/08/2014 Mới Có Tác Dụng

- Level 70
- 5000 Lượng
- Free 1 Skill 9x. Khi Đạt Cấp 80
- Set Kim Phong.
- X2 Exp [12 Tiếng]
- Tẩy Tủy Miễn Phí 3 Lần
- Ngựa Túc Sương.
Vòng Mộng Diệp(60 Skill) Đến Level 140, Hỗ Trợ Mua Máu Giá 5 Lượng Tại Hiệu Thuốc.


---------- Post added at 04:19 PM ---------- Previous post was at 12:56 PM ----------

I. THÔNG TIN SEVER

Trang chủ: http://tanduyenkyhiep.com/

Download: http://tanduyenkyhiep.com/news1_2

Diễn đàn: http://diendan.tanduyenkyhiep.com/

Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/tanduyenkyhiep

Yahoo Hổ Trợ: HoTro_TanDuyenKyHiep@yahoo.com


Sever đầu tiên: Công Thành Chiến:

**Nội dung hỗ trợ: Đúng 18h Ngày 25/08/2014 Mới Có Tác Dụng

- Level 70
- 5000 Lượng
- Free 1 Skill 9x. Khi Đạt Cấp 80
- Set Kim Phong.
- X2 Exp [12 Tiếng]
- Tẩy Tủy Miễn Phí 3 Lần
- Ngựa Túc Sương.
Vòng Mộng Diệp(60 Skill) Đến Level 140, Hỗ Trợ Mua Máu Giá 5 Lượng Tại Hiệu Thuốc.