Link: http://vankiem.clickplusvn.com
đăng kí rồi vào nạp thẻ điền tk mã và seri bừa là dc do muốn cho ae nhận đồ vip nên phải làm vậy
nhớ phải lập nik ingame mới nạp dc nha thanks