TRAO THƯỞNG TIỀN MẶT CHO NHÂN VẬT ĐẦU TOP

Đúng như đã thông báo

Hôm qua ngày 27/8/2014

Thiên Long Đại Việt đã tổ chức trao thưởng cho nhân vật đầu top cụm máy chủ 2.
Game thiên long Đại Việt mở ra với tiêu chí phục vụ vui chơi giải trí là chính.

Vừa chơi game miễn phí, vừa được thưởng bằng tiền mặt
Sau đây là hình ảnh trao tiền mặt cho nhân vật đầu top của cụm máy chủ 2:

Thiên long đại việt chơi miễn phí - thưởng tiền triệu cho nhân vật đầu top

ADMIN