Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2
 1. #1
  Tham gia ngày
  May 2014
  Bài gửi
  799

  [VoLam-GameVn.Com]MỞ TEST PHIÊN BẢN VÕ LÂM HOÀNG KIM LỆNH - NGÀY 29/08

  ►Lượt Xem: 993 ►Trả Lời: 1
  ►Chia Sẻ:
  ►Ngày Gửi: 08-31-2014 ►Đánh Giá:

  Alpha Test Server Hoàng Kim Lệnh

  Website : http://volam-gamevn.com/

  Diễn đàn : http://forum.volam-gamevn.com/

  Tải Game : http://volam-gamevn.com/download/

  Facebook : https://www.facebook.com/VoLamGameVN

  Yahoo Admin : volam.gamevn@yahoo.com


  - Thời Gian Alpha Test : 8h Sáng Ngày 29 Tháng 08 Năm 2014
  - Thời Gian Kết Thúc Alpha Test : 6h Sáng Ngày 31 Tháng 08 Năm 2014
  - Thời Gian Open Máy Chủ Hoàng Kim Lệnh : 10h Sáng Ngày 31 Tháng 08 Năm 2014


  Thông Tin Server :
  - Phiên Bản Hoàng Kim
  - Hệ Thống Kỹ Năng
  - Hệ Thống Trang Bị : Đồ Xanh - An Bang - Định Quốc - Vũ Khí Hoàng Kim - nhu Tình - Hiếp Cốt
  - Hệ Thống Bảo Mật : Khóa Hòm - Khóa Đồ - Đính Vật Phẩm
  - Hệ Thống Bang Hội
  - Hệ Thống Kênh Chat

  Nhận Đồ full Từ NPC Trợ Giúp tại Ba Lăng Huyện

  Mong Rằng Các Bạn Sẽ Tìm Lại Được Niềm Vui Tại Hoàng Kim Lệnh . Cám Ơn Đã Dành Thời Gian Đọc !


  ---------- Post added at 10:48 AM ---------- Previous post was at 06:43 AM ----------

  Alpha Test Server Hoàng Kim Lệnh

  Website : http://volam-gamevn.com/

  Diễn đàn : http://forum.volam-gamevn.com/

  Tải Game : http://volam-gamevn.com/download/

  Facebook : https://www.facebook.com/VoLamGameVN

  Yahoo Admin : volam.gamevn@yahoo.com


  - Thời Gian Alpha Test : 8h Sáng Ngày 29 Tháng 08 Năm 2014
  - Thời Gian Kết Thúc Alpha Test : 6h Sáng Ngày 31 Tháng 08 Năm 2014
  - Thời Gian Open Máy Chủ Hoàng Kim Lệnh : 10h Sáng Ngày 31 Tháng 08 Năm 2014


  Thông Tin Server :
  - Phiên Bản Hoàng Kim
  - Hệ Thống Kỹ Năng
  - Hệ Thống Trang Bị : Đồ Xanh - An Bang - Định Quốc - Vũ Khí Hoàng Kim - nhu Tình - Hiếp Cốt
  - Hệ Thống Bảo Mật : Khóa Hòm - Khóa Đồ - Đính Vật Phẩm
  - Hệ Thống Bang Hội
  - Hệ Thống Kênh Chat

  Nhận Đồ full Từ NPC Trợ Giúp tại Ba Lăng Huyện

  Mong Rằng Các Bạn Sẽ Tìm Lại Được Niềm Vui Tại Hoàng Kim Lệnh . Cám Ơn Đã Dành Thời Gian Đọc !


  ---------- Post added at 03:59 PM ---------- Previous post was at 10:48 AM ----------

  Alpha Test Server Hoàng Kim Lệnh

  Website : http://volam-gamevn.com/

  Diễn đàn : http://forum.volam-gamevn.com/

  Tải Game : http://volam-gamevn.com/download/

  Facebook : https://www.facebook.com/VoLamGameVN

  Yahoo Admin : volam.gamevn@yahoo.com


  - Thời Gian Alpha Test : 8h Sáng Ngày 29 Tháng 08 Năm 2014
  - Thời Gian Kết Thúc Alpha Test : 6h Sáng Ngày 31 Tháng 08 Năm 2014
  - Thời Gian Open Máy Chủ Hoàng Kim Lệnh : 10h Sáng Ngày 31 Tháng 08 Năm 2014


  Thông Tin Server :
  - Phiên Bản Hoàng Kim
  - Hệ Thống Kỹ Năng
  - Hệ Thống Trang Bị : Đồ Xanh - An Bang - Định Quốc - Vũ Khí Hoàng Kim - nhu Tình - Hiếp Cốt
  - Hệ Thống Bảo Mật : Khóa Hòm - Khóa Đồ - Đính Vật Phẩm
  - Hệ Thống Bang Hội
  - Hệ Thống Kênh Chat

  Nhận Đồ full Từ NPC Trợ Giúp tại Ba Lăng Huyện

  Mong Rằng Các Bạn Sẽ Tìm Lại Được Niềm Vui Tại Hoàng Kim Lệnh . Cám Ơn Đã Dành Thời Gian Đọc !


  ---------- Post added at 05:25 PM ---------- Previous post was at 03:59 PM ----------

  Alpha Test Server Hoàng Kim Lệnh

  Website : http://volam-gamevn.com/

  Diễn đàn : http://forum.volam-gamevn.com/

  Tải Game : http://volam-gamevn.com/download/

  Facebook : https://www.facebook.com/VoLamGameVN

  Yahoo Admin : volam.gamevn@yahoo.com


  - Thời Gian Alpha Test : 8h Sáng Ngày 29 Tháng 08 Năm 2014
  - Thời Gian Kết Thúc Alpha Test : 6h Sáng Ngày 31 Tháng 08 Năm 2014
  - Thời Gian Open Máy Chủ Hoàng Kim Lệnh : 10h Sáng Ngày 31 Tháng 08 Năm 2014


  Thông Tin Server :
  - Phiên Bản Hoàng Kim
  - Hệ Thống Kỹ Năng
  - Hệ Thống Trang Bị : Đồ Xanh - An Bang - Định Quốc - Vũ Khí Hoàng Kim - nhu Tình - Hiếp Cốt
  - Hệ Thống Bảo Mật : Khóa Hòm - Khóa Đồ - Đính Vật Phẩm
  - Hệ Thống Bang Hội
  - Hệ Thống Kênh Chat

  Nhận Đồ full Từ NPC Trợ Giúp tại Ba Lăng Huyện

  Mong Rằng Các Bạn Sẽ Tìm Lại Được Niềm Vui Tại Hoàng Kim Lệnh . Cám Ơn Đã Dành Thời Gian Đọc !


  ---------- Post added 08-30-2014 at 12:31 AM ---------- Previous post was 08-29-2014 at 05:25 PM ----------

  Alpha Test Server Hoàng Kim Lệnh

  Website : http://volam-gamevn.com/

  Diễn đàn : http://forum.volam-gamevn.com/

  Tải Game : http://volam-gamevn.com/download/

  Facebook : https://www.facebook.com/VoLamGameVN

  Yahoo Admin : volam.gamevn@yahoo.com


  - Thời Gian Alpha Test : 8h Sáng Ngày 29 Tháng 08 Năm 2014
  - Thời Gian Kết Thúc Alpha Test : 6h Sáng Ngày 31 Tháng 08 Năm 2014
  - Thời Gian Open Máy Chủ Hoàng Kim Lệnh : 10h Sáng Ngày 31 Tháng 08 Năm 2014


  Thông Tin Server :
  - Phiên Bản Hoàng Kim
  - Hệ Thống Kỹ Năng
  - Hệ Thống Trang Bị : Đồ Xanh - An Bang - Định Quốc - Vũ Khí Hoàng Kim - nhu Tình - Hiếp Cốt
  - Hệ Thống Bảo Mật : Khóa Hòm - Khóa Đồ - Đính Vật Phẩm
  - Hệ Thống Bang Hội
  - Hệ Thống Kênh Chat

  Nhận Đồ full Từ NPC Trợ Giúp tại Ba Lăng Huyện

  Mong Rằng Các Bạn Sẽ Tìm Lại Được Niềm Vui Tại Hoàng Kim Lệnh . Cám Ơn Đã Dành Thời Gian Đọc !


  ---------- Post added at 01:28 AM ---------- Previous post was at 12:31 AM ----------

  http://www.vn-zoom.com/f127/volam-ga...l#post21553918

  ---------- Post added at 06:20 AM ---------- Previous post was at 01:28 AM ----------

  Alpha Test Server Hoàng Kim Lệnh

  Website : http://volam-gamevn.com/

  Diễn đàn : http://forum.volam-gamevn.com/

  Tải Game : http://volam-gamevn.com/download/

  Facebook : https://www.facebook.com/VoLamGameVN

  Yahoo Admin : volam.gamevn@yahoo.com


  - Thời Gian Alpha Test : 8h Sáng Ngày 29 Tháng 08 Năm 2014
  - Thời Gian Kết Thúc Alpha Test : 6h Sáng Ngày 31 Tháng 08 Năm 2014
  - Thời Gian Open Máy Chủ Hoàng Kim Lệnh : 10h Sáng Ngày 31 Tháng 08 Năm 2014


  Thông Tin Server :
  - Phiên Bản Hoàng Kim
  - Hệ Thống Kỹ Năng
  - Hệ Thống Trang Bị : Đồ Xanh - An Bang - Định Quốc - Vũ Khí Hoàng Kim - nhu Tình - Hiếp Cốt
  - Hệ Thống Bảo Mật : Khóa Hòm - Khóa Đồ - Đính Vật Phẩm
  - Hệ Thống Bang Hội
  - Hệ Thống Kênh Chat

  Nhận Đồ full Từ NPC Trợ Giúp tại Ba Lăng Huyện

  Mong Rằng Các Bạn Sẽ Tìm Lại Được Niềm Vui Tại Hoàng Kim Lệnh . Cám Ơn Đã Dành Thời Gian Đọc !


  ---------- Post added at 10:52 AM ---------- Previous post was at 06:20 AM ----------

  Alpha Test Server Hoàng Kim Lệnh

  Website : http://volam-gamevn.com/

  Diễn đàn : http://forum.volam-gamevn.com/

  Tải Game : http://volam-gamevn.com/download/

  Facebook : https://www.facebook.com/VoLamGameVN

  Yahoo Admin : volam.gamevn@yahoo.com


  - Thời Gian Alpha Test : 8h Sáng Ngày 29 Tháng 08 Năm 2014
  - Thời Gian Kết Thúc Alpha Test : 6h Sáng Ngày 31 Tháng 08 Năm 2014
  - Thời Gian Open Máy Chủ Hoàng Kim Lệnh : 10h Sáng Ngày 31 Tháng 08 Năm 2014


  Thông Tin Server :
  - Phiên Bản Hoàng Kim
  - Hệ Thống Kỹ Năng
  - Hệ Thống Trang Bị : Đồ Xanh - An Bang - Định Quốc - Vũ Khí Hoàng Kim - nhu Tình - Hiếp Cốt
  - Hệ Thống Bảo Mật : Khóa Hòm - Khóa Đồ - Đính Vật Phẩm
  - Hệ Thống Bang Hội
  - Hệ Thống Kênh Chat

  Nhận Đồ full Từ NPC Trợ Giúp tại Ba Lăng Huyện

  Mong Rằng Các Bạn Sẽ Tìm Lại Được Niềm Vui Tại Hoàng Kim Lệnh . Cám Ơn Đã Dành Thời Gian Đọc !


  ---------- Post added at 06:19 PM ---------- Previous post was at 10:52 AM ----------

  Alpha Test Server Hoàng Kim Lệnh

  Website : http://volam-gamevn.com/

  Diễn đàn : http://forum.volam-gamevn.com/

  Tải Game : http://volam-gamevn.com/download/

  Facebook : https://www.facebook.com/VoLamGameVN

  Yahoo Admin : volam.gamevn@yahoo.com


  - Thời Gian Alpha Test : 8h Sáng Ngày 29 Tháng 08 Năm 2014
  - Thời Gian Kết Thúc Alpha Test : 6h Sáng Ngày 31 Tháng 08 Năm 2014
  - Thời Gian Open Máy Chủ Hoàng Kim Lệnh : 10h Sáng Ngày 31 Tháng 08 Năm 2014


  Thông Tin Server :
  - Phiên Bản Hoàng Kim
  - Hệ Thống Kỹ Năng
  - Hệ Thống Trang Bị : Đồ Xanh - An Bang - Định Quốc - Vũ Khí Hoàng Kim - nhu Tình - Hiếp Cốt
  - Hệ Thống Bảo Mật : Khóa Hòm - Khóa Đồ - Đính Vật Phẩm
  - Hệ Thống Bang Hội
  - Hệ Thống Kênh Chat

  Nhận Đồ full Từ NPC Trợ Giúp tại Ba Lăng Huyện

  Mong Rằng Các Bạn Sẽ Tìm Lại Được Niềm Vui Tại Hoàng Kim Lệnh . Cám Ơn Đã Dành Thời Gian Đọc !


  ---------- Post added 08-31-2014 at 01:05 AM ---------- Previous post was 08-30-2014 at 06:19 PM ----------

  Alpha Test Server Hoàng Kim Lệnh

  Website : http://volam-gamevn.com/

  Diễn đàn : http://forum.volam-gamevn.com/

  Tải Game : http://volam-gamevn.com/download/

  Facebook : https://www.facebook.com/VoLamGameVN

  Yahoo Admin : volam.gamevn@yahoo.com


  - Thời Gian Alpha Test : 8h Sáng Ngày 29 Tháng 08 Năm 2014
  - Thời Gian Kết Thúc Alpha Test : 6h Sáng Ngày 31 Tháng 08 Năm 2014
  - Thời Gian Open Máy Chủ Hoàng Kim Lệnh : 10h Sáng Ngày 31 Tháng 08 Năm 2014


  Thông Tin Server :
  - Phiên Bản Hoàng Kim
  - Hệ Thống Kỹ Năng
  - Hệ Thống Trang Bị : Đồ Xanh - An Bang - Định Quốc - Vũ Khí Hoàng Kim - nhu Tình - Hiếp Cốt
  - Hệ Thống Bảo Mật : Khóa Hòm - Khóa Đồ - Đính Vật Phẩm
  - Hệ Thống Bang Hội
  - Hệ Thống Kênh Chat

  Nhận Đồ full Từ NPC Trợ Giúp tại Ba Lăng Huyện

  Mong Rằng Các Bạn Sẽ Tìm Lại Được Niềm Vui Tại Hoàng Kim Lệnh . Cám Ơn Đã Dành Thời Gian Đọc !


  ---------- Post added at 08:59 AM ---------- Previous post was at 01:05 AM ----------

  Alpha Test Server Hoàng Kim Lệnh

  Website : http://volam-gamevn.com/

  Diễn đàn : http://forum.volam-gamevn.com/

  Tải Game : http://volam-gamevn.com/download/

  Facebook : https://www.facebook.com/VoLamGameVN

  Yahoo Admin : volam.gamevn@yahoo.com  - Thời Gian Open Máy Chủ Hoàng Kim Lệnh : 10h Sáng Ngày 31 Tháng 08 Năm 2014


  Thông Tin Server :
  - Phiên Bản Hoàng Kim
  - Hệ Thống Kỹ Năng
  - Hệ Thống Trang Bị : Đồ Xanh - An Bang - Định Quốc - Vũ Khí Hoàng Kim - nhu Tình - Hiếp Cốt
  - Hệ Thống Bảo Mật : Khóa Hòm - Khóa Đồ - Đính Vật Phẩm
  - Hệ Thống Bang Hội
  - Hệ Thống Kênh Chat

  Nhận Đồ full Từ NPC Trợ Giúp tại Ba Lăng Huyện

  Mong Rằng Các Bạn Sẽ Tìm Lại Được Niềm Vui Tại Hoàng Kim Lệnh . Cám Ơn Đã Dành Thời Gian Đọc !

 2. #2
  Tham gia ngày
  Aug 2014
  Bài gửi
  101

  CHI TIẾT: https://www.nhattao.com/threads/sams...u-tot.3245546/

  Sony Xperia ZL2 được SK Mobile nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản, đảm bảo máy chính hãng, nguyên bản. Máy được bảo hành phần mềm trọn đời và phần cứng 12 tháng - CẢ NGUỒN VÀ MÀN HÌNH.

  Mọi chi tiết xin liên hệ:
  SKMOBILE 130 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội
  Hotline: 093456.6166

  Mail: info.skmobilevn@gmail.com
  Website: http://skmobile. vn/
  Fanpage: https://www.facebook.com/www.SKMobilevn
  Đánh giá tổng quát Sony Xperia ZL2

  Sony vừa trình làng Sony Xperia ZL2 - phiên bản nâng cấp của Sony Xperia ZL với thiết kế thời trang bóng bẩy . Sony Xperia ZL2 có cấu hình tương tự Sony Xperia Z2 khi sở hữu chip Snapdragon 801 của Qualcomm, camera lên đến 20.7 MP, Ram 3GB và dung lượng pin khá khủng lên đến 3000 mAh.  [VoLam-GameVn.Com]MỞ TEST PHIÊN BẢN VÕ LÂM HOÀNG KIM LỆNH - NGÀY 29/08Chi tiết thiết kế Sony Xperia ZL2


  Thiết kế Sony Xperia ZL2:

  Sony Xperia ZL2 không giống như các dòng khác về thiết kế, máy được thiết kế vỏ nhựa, hơi cong về phía viền. Mặt sau máy nổi bật vẫn là logo với dòng chữ Xperia, các phím bấm vẫn được bố trí như truyền thống, các cổng kết nối đều được bảo vệ giúp máy có khả năng chống bụi và chống nước.


  Cấu hình Sony Xperia ZL2 :

  Sony Xperia ZL2 sở hữu màn hình 5 inch, độ phân giải full HD tích hợp nhiều công nghệ độc quyền của hãng điện thoại Sony như Mobile Bravia Engine 2 và X-Reality Engine, mật độ điểm ảnh lên đến 441 ppi cho khả năng hiện thị hình ảnh khá sắc nét.
  Về cấu hình, Xperia ZL2 là chiếc smartphone rất cao cấp khi sở hữu bộ vi xử lý 4 nhân Snapdragon 801 MSM8974AB cho tốc độ xử lý lên đến 2,3 GHz, RAM lên tới 3 GB. Máy có bộ nhớ trong 32 GB và có thể mở rộng với thẻ nhớ lên đến 128 GB, dung lượng pin siêu khủng 3000 mAH, camera chính 20,7 MP. Máy sử dụng hệ điều hành Android 4.4 KitKat với giao diện Xperia UI mới nhất.

  Một số hình ảnh thực tế Sony Xperia ZL2 tại SKMobile:  [VoLam-GameVn.Com]MỞ TEST PHIÊN BẢN VÕ LÂM HOÀNG KIM LỆNH - NGÀY 29/08

  Tổng quan chiếc smartphone cao cấp Sony Xperia ZL2

  [VoLam-GameVn.Com]MỞ TEST PHIÊN BẢN VÕ LÂM HOÀNG KIM LỆNH - NGÀY 29/08

  Mặt sau Sony Xperia ZL2

  [VoLam-GameVn.Com]MỞ TEST PHIÊN BẢN VÕ LÂM HOÀNG KIM LỆNH - NGÀY 29/08

  Sony Xperia ZL2 sở hữu camera 20,7 MP, cho phép quay video 4K

  [VoLam-GameVn.Com]MỞ TEST PHIÊN BẢN VÕ LÂM HOÀNG KIM LỆNH - NGÀY 29/08

  Sony Xperia ZL2 được sản xuất gồm 3 màu : xanh, trắng và đen.

  Còn chờ gì nữa hãy đến với Showroom SKMobile chúng tôi để có thể nhanh chóng sở hữu chiếc điện thoại này nhé!

Liên hệ quảng cáo Y!m: pmqc | E-mail: top1phim@gmail.com
[X] Tắt Quảng Cáo
Tắt Quảng Cáo [X]