King4Game xin thông báo .


Khẩu đại tây du chính thức test trên King4Game.com

1 số ảnh Demo:

Khẩu Đại Tây Du - Ether Saga Odyssey - Private Miễn Phí - Bản Tiếng Anh - Đá đưa chút

Khẩu Đại Tây Du - Ether Saga Odyssey - Private Miễn Phí - Bản Tiếng Anh - Đá đưa chút

Khẩu Đại Tây Du - Ether Saga Odyssey - Private Miễn Phí - Bản Tiếng Anh - Đá đưa chút

Khẩu Đại Tây Du - Ether Saga Odyssey - Private Miễn Phí - Bản Tiếng Anh - Đá đưa chút

=>Web tải: king4game.com
-->Bạn nào có thắc mắc có thể liên hệ các MOD trên diễn đàng để đc giải thích (Hỏi Mình càng tốt )


Chúc các bạn chơi game vui vẻ , mạnh khỏe và có TOP