[FLASH]http://www.swfcabin.com/swf-files/1408949908.swf[/FLASH]
Giới thiệu 1 server đáng để chơi ,thường xuyên Update nhiều tính năng và nhiệm vụ mới

Hình ảnh giới thiệu AutoUpdate của Server
Giới thiệu 1 server đáng để chơi ,thường xuyên Update nhiều tính năng và nhiệm vụ mới
Giới Thiệu , Võ Lâm Ngọa Long Open mỡ đã lâu , nay mình Open thêm 1 server Gia Cát

Tính Năng Server (Click để xem)


Võ Lâm Ngọa Long.TK

Hỗ trợ tân thủ

- Thăng cấp ngay lên 100
- X20 EXP luyện cấp và luyện skill cho tân thủ
- Nhận ngay túi ngựa 8x khi đạt cấp 110
- Nhận Free skill 120 tại lễ quan
- AutoIngame đã fix lỗi ( hoạt động tốt )
- Học kỷ năng 150 khi hoàn thành nhiệm vụ Khảo Sát Kỷ Năng
- Hỗ trợ nhận máu cho đến khi 170


Một vài hình ảnh của server

Tính năng lấy lại pass rương
Giới thiệu 1 server đáng để chơi ,thường xuyên Update nhiều tính năng và nhiệm vụ mới

Giới thiệu 1 server đáng để chơi ,thường xuyên Update nhiều tính năng và nhiệm vụ mới

Hệ Thống Nhiệm Vụ hằng ngày đa dạng

Nhiệm Vụ Siêu Độ

Giới thiệu 1 server đáng để chơi ,thường xuyên Update nhiều tính năng và nhiệm vụ mới

Nhiệm Vụ Thiên Thụ

Giới thiệu 1 server đáng để chơi ,thường xuyên Update nhiều tính năng và nhiệm vụ mới

Nhiệm Vụ Kỷ Năng 150

Giới thiệu 1 server đáng để chơi ,thường xuyên Update nhiều tính năng và nhiệm vụ mới

Giới thiệu 1 server đáng để chơi ,thường xuyên Update nhiều tính năng và nhiệm vụ mới

Giới thiệu 1 server đáng để chơi ,thường xuyên Update nhiều tính năng và nhiệm vụ mới

Nhiệm Vụ Đoán Hoa Đăng

Giới thiệu 1 server đáng để chơi ,thường xuyên Update nhiều tính năng và nhiệm vụ mới

Giới thiệu 1 server đáng để chơi ,thường xuyên Update nhiều tính năng và nhiệm vụ mới

Nhiệm Vụ Phong Lăng Độ

Giới thiệu 1 server đáng để chơi ,thường xuyên Update nhiều tính năng và nhiệm vụ mới

Giới thiệu 1 server đáng để chơi ,thường xuyên Update nhiều tính năng và nhiệm vụ mới

Giới thiệu 1 server đáng để chơi ,thường xuyên Update nhiều tính năng và nhiệm vụ mới

Hệ Thống Tính Năng

Khảm nạm trang bị Tím

Giới thiệu 1 server đáng để chơi ,thường xuyên Update nhiều tính năng và nhiệm vụ mới

Boss Hoàng Kim

Giới thiệu 1 server đáng để chơi ,thường xuyên Update nhiều tính năng và nhiệm vụ mới
Giới thiệu 1 server đáng để chơi ,thường xuyên Update nhiều tính năng và nhiệm vụ mới

Liên Đấu (Có Shop Liên Đấu)

Giới thiệu 1 server đáng để chơi ,thường xuyên Update nhiều tính năng và nhiệm vụ mới

Vượt Ải - Săn Boss Sát Thủ

Giới thiệu 1 server đáng để chơi ,thường xuyên Update nhiều tính năng và nhiệm vụ mới

Một Vài Clip PKDo diễn đàn không cho post nhiều clip nên các bạn xem tại trang chủ giùm mình

........................

Cảm ơn đã đọc qua bài này , Chúc các bạn một ngày vui vẽ và hạnh phúc


---------- Post added at 08:12 PM ---------- Previous post was at 07:00 PM ----------

Up !

---------- Post added 08-31-2014 at 10:26 AM ---------- Previous post was 08-30-2014 at 08:12 PM ----------

Up !

---------- Post added at 01:35 PM ---------- Previous post was at 10:26 AM ----------

Up !

---------- Post added 09-01-2014 at 09:56 AM ---------- Previous post was 08-31-2014 at 01:35 PM ----------

Up !

---------- Post added at 11:57 AM ---------- Previous post was at 09:56 AM ----------

Up !

---------- Post added at 06:59 PM ---------- Previous post was at 11:57 AM ----------

Up !