Auto Tình Trong Thiên Hạ / AutoPK 1.2.64
- Cập nhật cho Võ Lâm Tình Trong Thiên Hạ 0.0.2 Ngày 08-31-2014

- Hổ trợ pk, tống kim, công thành...

- Auto sử dụng tương đối, các bạn có thể tham khảo thêm trên file VAuto Help có trong auto.

Xem hướng dẫn sử dụng Auto Võ Lâm Tình Trong Thiên Hạ tại đây : Kích vào đây để xem hướng dẫn
Tải Auto (AutoPK 1.2.64) | Link ủng hộ